NIEUWS   03-12-2021


FNP: Provincie, wijs gemeenten op mogelijkheden voor sturing woningmarkt

De fractie van de FNP in Provinciale Staten wil dat de Provincie de gemeenten actief wijst op de nieuwe landelijke mogelijkheden om als lokaal bestuur meer te sturen op de woningmarkt.

In het nieuwste voorstel van demissionair minister van binnenlandse zaken Kajsa Ollongren kan in bepaalde gevallen voorrang worden gegeven aan mensen uit de eigen omgeving. Daarnaast kunnen gemeenten gebruik maken van de zogenaamde opkoopbescherming. Dat betekend dat alleen mensen die echt zelf in het huis gaan wonen een als zodanig aangewezen huis mogen kopen.

 

Fractievoorzitter Sijbe Knol: ‘We zien in toenemende mate dat het voor jongeren in Fryslân, maar ook voor doorstromers een groot probleem wordt om aan een woning te komen. Er is grote concurrentie van mensen van buiten Fryslân, van investeerders en tweede woningbezitters, zoals bijvoorbeeld in stadjes als Hindeloopen.'

 

Met de nieuwste instrumenten kunnen gemeenten de keuze maken om hun eigen inwoners een voorsprong te geven bij het vinden van een woning. Via een zogenaamde huisvestingsverordening kan het bezit van een tweede woning worden ontmoedigd. Knol: ‘Wij zien dat sommige gemeenten de discussie niet durven voeren of niet willen voeren. Soms is ook niet iedereen goed bekend met wat er mogelijk is. Wij willen dat de provincie de gemeenten daarvan actief op de hoogte brengt.'

 

Bijna de helft van alle Nederlandse gemeenten neemt stappen om investeerders te keren. De FNP is van mening dat ook Fryslân zich provincie-breed hierop moet voorbereiden. Knol: ‘Waar in de ene gemeente de regels strenger worden, zal in de andere gemeente de investeerder juist de ruimte zoeken. Wij moeten zo'n waterbed-effect zien te voorkomen.' De FNP wil dat het provinciale bestuur zo snel mogelijk een brief naar alle Friese gemeenten stuurt. 

 

Meer informatie: 

FNP standpunt over wonen en Aanvalsplan wonen Downloads:
Schriftelijke vragen over mogelijkheden voor meer sturing woningmarkt
Antwoorden college van gs op schriftelijke vragen woningbouw


Tags: Wenje yn Fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer