NIEUWS   15-03-2022


FNP verzet zich tegen doorgeslagen regelgeving

Al lange tijd verzet de FNP zich tegen doorgeslagen regelgeving die het vrijwilligersorganisaties moeilijk maakt om voor de gemeenschap belangrijke evenementen te organiseren. In 2018 kwam de partij bijvoorbeeld met een `Meldpunt voor bedreigde tradities.´ Dat heeft toen goed gewerkt en lange tijd was het stil. Tot vanochtend.

Een groot artikel in de Leeuwarder Courant van deze ochtend maakt duidelijk dat nieuwe beleidsregels van de provincie Fryslân het organiseren van bijvoorbeeld dorpsfeesten, die het al moeilijk hebben om al het papierwerk in te vullen, het nu welhaast praktisch onmogelijk maken om iets te organiseren. Ze moeten 6 maanden vooraf ecologisch onderzoek doen naar de impact van het evenement op de omgeving en de soorten die daar leven. ‘Volslagen ridicuul,' aldus Aant Jelle Soepboer, die zich eerder hard maakte voor het carbidschieten. ‘Als wij za doorgaan kunnen de leerlingen fan de basisschool straks een ecologische risicoanalyse maken als ze met Sint Maarten willen lopen.'

 

Het college van Gedeputeerde Staten spreekt van een ‘balans tussen evenementen en hun omgeving.' De FNP vindt dat elke balans op dit moment ver te zoeken is, dat deze regelgeving totaal doorgeslagen is en dat het een aderlating is voor de gemeenschap en voor de evenementenbranche die al harde klappen heeft gekregen in de afgelopen tijd.

 

Het nieuwe beleid zou tot stand zijn gekomen in samenspraak met gemeenten, maar zowel de Provinciale Staten als de gemeenteraden lijken van niets te weten. ‘Dit is weer over ieders hoofd beslist, daarom kunnen we niet anders dan dit te agenderen en proberen dit tegen te houden. Wij vinden de natuur ook belangrijk maar deze bureaucratie gaat veel te ver, onze sympathie ligt daar waar die al jaren ligt. Bij de dorpen, bij de organisaties, bij al die vrijwilligers, bij de gemeenschap.' Aldus de fractievoorzitter van de FNP, Sijbe Knol.

 

De FNP heeft vanochtend een agendaverzoek ingediend en wil het debat aangaan. Andere partijen wordt gevraagd dat te steunen.Downloads:
Agendaverzoek evenementen


Tags: Thus yn Fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer