NIEUWS   28-10-2021


Opinie: De Friese taal als bliksemafleider?

Afgelopen dinsdag (26-10-2021) ging het in de Tweede Kamer over de ‘tolkenkwestie’. De tolken die zo belangrijk zijn voor verdachten om in de rechtbank in je eigen taal, de taal van het hart, op één van de meest kwetsbare momenten jezelf te kunnen verdedigen, krijgen al jaren stelselmatig te weinig betaald. De tolken onder leiding van de Fries Fedde Dijkstra kwamen in actie en legden het werk neer. Friese Statenleden togen naar Den Haag, Tweede Kamerfracties (CDA, ChristenUnie, D66, VVD en SP) stelden vragen en Belgische tolken verklaarden zich solidair met hun Nederlandse collega’s en weigerden om in Nederland als invaller op te komen draven.

"De Friese taal als bliksemafleider?" (Sijbe Knol en Michiel van Nispen)

Bliksemafleider
Er werd deze week in de Kamer gestemd over een motie. De boodschap was: zorg met terugwerkende kracht voor indexering en een fatsoenlijke vergoeding voor alle gerechtstolken om zo de kwaliteit te garanderen. Wie dacht dat de noodzaak om het beleid van Ministers Grapperhaus en Dekker bij te sturen nu duidelijk was, kwam van een koude kermis thuis. De motie werd door de partijen van het demissionaire kabinet van tafel geveegd. In plaats van structureel te zorgen voor een betere vergoeding werd door CDA, ChristenUnie, VVD en D66 de Friese taal gebruikt als bliksemafleider.

 

Onvoldoende kennis
Er werd daar door deze vier partijen een andere motie tegen overgezet: het gebruik van de Friese taal in de rechtbank moet gegarandeerd worden. Laten wij helder zijn: het is een compleet overbodige oproep. Het recht op het gebruik van het Fries in de rechtbank is al sinds de wet Donker van 1956 geborgd en verankerd. Het is deze novembermaand precies 70 jaar geleden dat ‘Kneppelfreed' plaatsvond. Het Friese volk kwam in opstand nadat een rechter verbood om het Fries te gebruiken. Hardhandig politieoptreden en massaal protest onder leiding van een andere Fedde, Fedde Schurer, heeft daar de basis voor gelegd. Daar was deze week geen motie voor nodig.

 

Er zijn twee mogelijkheden: óf het Fries is deze week als bliksemafleider gebruikt óf de kennis van de Kamerleden is onvoldoende. Laten we hopen dat het laatste het geval is. Kennis is bij te spijkeren. Het zal voor tolk Dijkstra en zijn collega's een hard gelag zijn. Een structurele verbetering van de vergoeding en kwaliteit van tolkdiensten is nog ver weg De tolken zijn geen stap verder en dat is voor zowel de tolk als de verdachte in de rechtszaal een treurige conclusie. 

 

Sijbe Knol, fractievoorzitter FNP Fryslân

Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid SPTags: Frysk en Meartaligens, Polityk Den Haach

MEER OVER DIT ONDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer