NIEUWS   02-10-2021


Acht partijen uit de Staten stellen vragen over funderingsproblematiek veenweiden

Acht partijen uit Provinciale Staten (GrienLinks, FNP, PvdD, SP, D66, PvdA, 50PLUS, ChristenUnie) stellen samen vragen aan het college over de stand van zaken rond de verzakkende huizen in het veengebied.

Enkele van deze huizen zijn zodanig aangetast dat er direct actie nodig is. De partijen willen weten of er goed onderzoek is gedaan naar de hoogwatercircuits die de huizen hadden moeten beschermen tegen de lage waterpeilen in de gebieden ernaast. Ze willen weten wat Gedeputeerde Staten en het Wetterskip gaan doen. Ook willen de partijen duidelijkheid over de afspraken met het Wetterskip rond de financiering van deelname aan het landelijk fonds funderingsherstel.

 

Jochem Knol (GrienLinks) namens de acht partijen: ‘De bewoners van huizen die verzakt zijn door te lage peilen zijn in een soort niemandsland terechtgekomen. Uit onderzoek blijkt dat de hoogwatercircuits de huizen niet afdoende hebben beschermd. De verantwoordelijkheid daarvoor wordt als een hete aardappel heen en weer geschoven. De bewoners hebben tot nog toe geen oplossing voor hun probleem, terwijl hun huizen steeds verder wegzakken. Wij willen weten hoe het zit met de hoogwatercircuits en de besluiten daarover. Ook willen we weten welke acties Gedeputeerde Staten en het Wetterskip voor ogen hebben in deze situatie. De hoogte van de peilen in het veenweidegebied is namelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid van provincie en Wetterskip.'

 

Funderingstafel
De partijen willen verder weten wat de stand van zaken is rond de zogenaamde funderingstafel. Ze willen graag een gesprek met de (onafhankelijke) voorzitter van deze tafel. De funderingstafel is ingesteld om de bewoners zelf mee te laten praten over de problematiek.

 

Provinciale Staten informeren
In het Algemeen Bestuur (AB) van het Wetterskip is op 28 september een besluit voorgelegd over deelname aan het ‘landelijke fonds duurzaam funderingsherstel'. Volgens het AB besluit is een voorwaarde dat de Provincie de helft van de kosten voor zijn rekening neemt middels een afkoopsom. Wopke Veenstra (FNP): ‘We willen heel graag weten waarom Provinciale Staten hierover niet zijn ingelicht. Zijn Gedeputeerde Staten al akkoord gegaan met de genoemde regeling? En klopt het dat burgers, voor wie het advies geldt ‘slopen en nieuw bouwen' geen gebruik kunnen maken van deze regeling?'

 

(Tekst GrienLinks)Downloads:
Schriftelijke vragen over funderingsproblematiek
Antwoord schriftelijke vragen funderingsproblematiek


Tags: Feangreide, Wenje yn Fryslan, Wetter

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer