NIEUWS   13-09-2021


FNP stelt vragen zwemwater De Leijen-Burgumermar

De officiële zwemlocatie bij Eastermar staat nog steeds met een oranje waarschuwing op de zwemwaterkwaliteitskaart www.zwemwater.nl. Afgelopen zomer stond deze zelfs langdurig op rood vanwege de slechte waterkwaliteit. Er is steeds weer sprake van blauw-alg en andere schadelijke bacteriën in het water. De FNP stelt schriftelijke vragen in het Wetterskip naar de oorzaken.

"Maatregelen tegen slechte kwaliteit zwemwater" (Yde Dijkstra)

De slechte waterkwaliteit speelt niet alleen in Eastermar maar eigenlijk op het hele traject Drachten-Peinder Feart-De Leijen-Lits-Burgumermar-Kûkhernsterfeart. De FNP krijgt signalen uit de lokale gemeenschap over de mogelijke oorzaken en aanpak van het probleem. Het Wetterskip is bezig met natuurvriendelijke oevers, het lozen van vuil water door de recreatievaart is verboden en er zijn afspraken gemaakt over het stop zetten van de lozingen door de professionele rondvaartboten. Vraag is nu of dit allemaal genoeg zal helpen.

 

De FNP wil weten of er na een onderzoek van de Wageningen Universiteit in 2018 ook nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn. Ondiep water, hoge temperatuur en te weinig doorstroming zouden bepalende factoren zijn wanneer daar meststoffen bij komen. De vraag is dan waar die meststoffen vandaan komen. De Waterschapsfractie van de FNP wil graag een analyse wat er aan de hand is, gebaseerd op feiten en metingen. Wat kunnen we van het Wetterskip, al dan niet samen met de gemeente Tytsjerksteradiel, nog aan acties verwachten om de kwaliteit van het zwemwater te verbeteren? 

 

 

 

Downloads:

FNP skriftlike fragen swimwetter 

 Tags: Rekreaasje en toerisme, Wetter

MEER OVER DIT ONDERWERP
2021 FNP Fryslân - Disclaimer