NIEUWS   03-09-2021


Provinciale fracties willen afbouw gebruik pesticiden

De provinciale fracties GrienLinks, SP, PvdA, FNP, D66, PvdD en 50PLUS willen een afbouw van het gebruik van chemische middelen tegen insecten, dieren, schimmels en ongewenste planten in Fryslân. Daarvoor dienen ze een voorstel in bij Provinciale Staten.

"Het gebruik van pesticiden door overheden, bedrijven, consumenten en de land- en tuinbouw is nog altijd aanzienlijk, terwijl de schadelijke effecten groot zijn. De biodiversiteit holt achteruit, evenals de insectenpopulatie, en de kwaliteit van water en bodem en daarin levende organismen worden aangetast", geven de partijen aan in het voorstel.

 

"Met dit initiatiefvoorstel willen we actief proberen het gebruik van pesticiden in Fryslân zo ver mogelijk terug te brengen, waar mogelijk naar nul. De basis voor dit initiatief is begin als provincie bij jezelf en stimuleer het tegengaan van het gebruik van pesticiden. Daarbij willen we een goed evenwicht in het beleid voor alle gebruikers van deze middelen."

 

De fracties willen dat de provincie zelf het voortouw neemt en zich richt op samenwerking met en stimuleren, voorlichten en faciliteren van andere gebruikers, zoals andere overheden, het bedrijfsleven, particulieren, terreinbeheerders, (groot)grondbezitters en de land- en tuinbouwsector. Het is de bedoeling dat uiterlijk in 2030 het gebruik van deze middelen in Fryslân zo ver mogelijk is afgebouwd.

 

(Tekst GrienLinks) Downloads:
Initiatiefvoorstel naar een schone en gezonde leefomgeving
Initiatief-nota naar een schone en gezonde leefomgeving


Tags: Bioferskaat, Miljeu

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer