NIEUWS   30-06-2021


Terugkijken, stilstaan en vooruitkijken!

Bijdrage van FNP-fractievoorzitter Sijbe Knol in de Statenvergadering van 30 juni 2021.

Mienskip
In het afgelopen weekend ging ik op de fiets naar mijn ouders in Berltsum. Aan de rand van het dorp kwam ik een vader en moeder tegen met een jongetje die mij heel enthousiast vertelde over zijn debuut die zaterdag voor ‘het andere oranje', SC Berltsum. Eindelijk, na maanden van wachten was het dan zover. Het voetbal met toeschouwers kon weer los. Bij mijn ouders zat de jongste van de twee zonen al klaar. Kaatsen! De eerste ledenpartij kon ook weer beginnen. Het dorp kwam weer bij elkaar. Op het kaatsveld in dit geval of in een ander geval in de zaal; het is de smeerolie van het dorp.

 

Vorige week liepen we hier tussen de bedrijven door, door de stad en kochten we wat drinken op de Nijstêd. Het treintje met toeristen reed ons weer voorbij en we hoorden ook weer heel wat vreemde talen. Fryslân begint weer te leven!

 

Wij zijn in de Staten nu zo'n 2,5 jaar aan de gang. Waarvan bijna 1,5 jaar met een crisis die corona heet boven ons hoofd. Meer dan voorheen zien we dat het echte geluk zit in onze mensen, onze gemeenschapszin, onze ruimte en ons landschap. Welzijn dat tenminste een gelijkwaardige plek verdient ten opzichte van de materiële welvaart.

  

Landschap
Dat geeft stof tot nadenken. Een paar weken geleden zat ik aan tafel met Henk de Vries, directeur van het Fryske Gea. Hij stelde zichzelf luidop de vraag of in een wereld die steeds meer mensen een plek moet bieden, het echt zo erg zou zijn dat de bevolkingsgroei in Fryslân niet zo snel gaat.

 

De wereld om ons heen is dynamisch, zorgt voor nieuwe welvaartsziektes en heeft tegenwoordig een tempo dat amper meer is bij te houden. Meer dan ooit tevoren staat er druk op de ruimte om ons heen en dat vraagt een zorgvuldige afweging als wij spreken over nieuwe ontwikkelingen. Wat weg is komt niet snel terug. Een overdenking.

 

En dat de opvattingen wel eens kunnen veranderen, liet de klimaatorganisatie Urgenda vorige week zien: niet nog meer windmolens op land. Het minderheidsstandpunt van de FNP (als wij kijken naar het aantal partijen in deze Staten) krijgt meer en meer navolging. Kijk naar de GroenLinks stemmers in Amsterdam, die nu ook met andere ogen naar de werkelijkheid kijken. Het lijkt erop dat wij het net lang genoeg hebben tegengehouden, want hier geldt: wat er eenmaal staat is niet snel weer weg.

 

Vanaf deze plek verdient het college een compliment. Realisme, draagvlak, je bewust zijn van onze eigen positie in de wereld en verantwoordelijk willen zijn voor ons eigen zaak. Het past ons als een jas.

 

Wij moeten waakzaam zijn met betrekking tot grote landschappelijke ingrepen. Vooruit kijken naar het verleden, want het verleden biedt vaker het antwoord op de uitdagingen van morgen dan het streven naar grote veranderingen

 

Fryslân doet het
In die context willen we graag aandacht vragen voor Schiermonnikoog. Een collectief van ondernemers, boeren die op basis van vrijwilligheid kiezen voor een andere bedrijfsvoering. De overgang naar kringloop was niet eenvoudig, maar met ondersteuning van deze provincie en het ministerie van minister Schouten lijkt het erop dat het zal lukken. Zelf de teugels in handen nemen en minder afhankelijk van de grote zuivelfabrieken. Verkopen vanaf eigen erf. Vooruitkijken naar het verleden.

 

Consument en ondernemer vinden elkaar ook. Op een regenachtige zaterdag in oktober vorig jaar trokken honderden auto's over de Oudebildtdyk. De Bildtse smaakroute zorgde voor rode strepen in Googlemaps. Consumenten kwamen thuis met voor twee weken aan aardappels, uien, wortels, geschoten ganzen en ander streekeigen voedsel. Zonder sturing op verandering en innovatie via vouchers of andere regelingen. Het gebeurde gewoon!

 

Wij willen zorgen voor een prettig klimaat waar degenen die dat willen, de transitie kunnen maken en degenen die tevreden zijn dat ook kunnen blijven. In die context komen wij daarom samen met PvdA, CDA, Partij voor de Dieren, GrienLinks en ChristenUnie met een motie om geld te reserveren voor een Transitiefonds voor de Landbouw.

 

Verder komen wij met een motie om in stimuleringsregeling voor de aanschaf van een regenton. Dat doen wij samen met PvdA en Partij voor de Dieren.

 

Nog een punt om over na te denken. Wij zien dat de financiën van onze provincie teruglopen. Dat is geen verrassing maar het geeft ons wel reden tot zorg. Deze provincie die van groot belang is, en die groot aanzien heeft in vergelijking met andere, dreigt minder relevant te worden. De Commissaris van de Koning heeft de professoren Caspar van den Berg en Herman Lelieveld een essay laten schrijven over hoe Fryslân bestuurlijk sterker gemaakt kan worden. Wij juichen dit van harte toe en vragen ons af hoe het traject verloopt en hoe de ideeën op andere plekken worden ontvangen?Tags: Thus yn Fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2021 FNP Fryslân - Disclaimer