NIEUWS   14-06-2021


FNP en PvdA willen een miljoen euro voor landbouwtransitiefonds

Eind juni komen FNP en PvdA met een motie om een nieuw landbouwtransitiefonds van één miljoen euro in het leven te roepen. Daarmee kunnen agrarische bedrijven die willen omschakelen straks gemakkelijker de overstap maken naar natuur-inclusieve kringlooplandbouw en biologische landbouw.

"Transitie landbouw verder op weg helpen" (Wopke Veenstra)

Natuur en landschap zijn ons 'groene goud'. Maar dat Friese landschap en de biodiversiteit staan onder druk. Daarom streeft de provincie Fryslân al jaren naar een duurzame, natuur-inclusieve landbouw, die grondgebonden en circulair is. Die draagt bij aan het herstel van de biodiversiteit, heeft maatschappelijk draagvlak én een duurzaam economisch rendement. De landbouwsector is van groot belang voor onze provincie. Met natuur-inclusieve kringlooplandbouw en biologische landbouw kan Fryslân zich profileren als schone, duurzame landbouwregio die klaar is voor de toekomst.

 

Agrarische ondernemers die willen omschakelen, lopen vaak tijdelijk tegen extra kosten aan. Om de doelen fan de provincie kracht bij te zetten, willen FNP en PvdA daarom een landbouwtransitiefonds in het leven roepen, waarmee deze investeringsdrempel kan worden verlaagd. Daarmee kunnen agrarische bedrijven die willen omschakelen gemakkelijker de overstap maken naar natuur-inclusieve kringlooplandbouw en biologische landbouw. De twee partijen willen dat er bij de behandeling van de kadernota eind juni een budget van één miljoen euro wordt vrijgemaakt voor het nieuwe landbouwtransitiefonds.Tags: Buorkje yn Fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2021 FNP Fryslân - Disclaimer