NIEUWS   11-06-2021


Ecologisch beheer provinciale bermen

Waarom maait de Provincie bermen van wegen en slootkanten plat die op dit moment in volle bloei staan? Natuur, duurzaamheid, landschapsbeleving en biodiversiteit moeten naast de verkeersveiligheid nog steeds uitgangspunt zijn voor het maaien van de provinciale bermen. De FNP vraagt aan het College van Gedeputeerde Staten om de eigen organisatie, loonbedrijven, gemeenten en het Rijk nogmaals te wijzen op het beleid dat al in 2011 is afgesproken.

"Geef zelf het goede voorbeeld met bloemrijke berm" (Wopke Veenstra)

De FNP krijgt signalen uit de samenleving, van automobilisten die dagelijks onderweg zijn op provinciale wegen, dat er de laatste tijd weer veel meer van de bermen, slootkanten en overhoeken worden gemaaid dan de bedoeling was. FNP woordvoerder Wopke Veenstra: 'Graag een onderbouwing dat het afgesproken ecologisch bermbeheer nog steeds goed op het netvlies staat bij de eigen organisatie, bij loonbedrijven, gemeenten, Rijkswaterstaat en anderen.' 

 

'Het komt tegenstrijdig over dat wij aan de ene kant veel tam-tam maken over het nieuwe Programma Herstel Biodiversiteit van de Provincie en over Bijenlinten door de hele provincie, daar in de Statenzaal bijna drie uur over debatteren, en dat dan daarbuiten aan de andere kant de boel helemaal 'plat' wordt gemaaid. Wij moeten zelf het goed voorbeeld geven met ecologisch bermbeheer. Wij willen als FNP concrete acties zien van het College om alle betrokken partijen zonodig weer bij de les te krijgen', zo stelt Veenstra. 

   

 

 

Bijlagen:

FNP skriftlike fragen ecologisch beheer provinciale bermen 

 Tags: Bioferskaat, Natuer en lanskip

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer