NIEUWS   19-04-2021


FNP: Volksvertegenwoordiging buitenspel gezet bij bekendmaken Deltaplan

De FNP Statenfractie is buitengewoon ontstemd over de manier waarop noordelijke bestuurders de plannen voor het Deltaplan voor het Noorden vanochtend hebben bekendgemaakt. Over de hoofden van inwoners en gekozen volksvertegenwoordigers heen, zonder voorafgaand debat in gemeenteraden en Provinciale Staten, doen de besturen een voorstel om Fryslân, Groningen, Drenthe en Flevoland ingrijpend te verbouwen.

Statenleden kregen de plannen voor het Deltaplan pas kort na middernacht. Daarbij werd de gekozen volksvertegenwoordigers een embargo tot zes uur maandagochtend opgelegd. Vanochtend waren de plannen al te lezen en te horen in alle kranten en media in de noordelijke provincies en ver daarbuiten.

Het kan niet anders dat de media enkele dagen eerder op de hoogte zijn gesteld, omdat verschillende bestuurders in de artikelen en reportages hun standpunt al breeduit konden etaleren. De FNP vindt dat een uiterst kwalijke gang van zaken, waarmee gekozen volksvertegenwoordigers bewust op achterstand zijn gezet.

 

Tot dusver is het Deltaplan voor het Noorden een bestuurdersfeestje geweest waarbij wethouders en gedeputeerden ver voor de troepen uit zijn gelopen en een Tweede Kamer-motie hebben aangegrepen voor uiterst ambitieuze plannen. Het plan verdient echter een goed uitgewerkte maatschappelijke kosten en baten analyse. Op basis daarvan moet er een grondig democratisch debat komen met de gekozen volksvertegenwoordigers in Raden en Staten en niet te vergeten, met de inwoners van de noordelijke provincies.

 

Vooralsnog ontbreekt de democratische legitimiteit volkomen. De bestuurders doen er daarom goed aan om bij het aanbieden van de plannen aan de Rijksoverheid heel duidelijk aan te geven dat zij een plan opsturen waarvan vooralsnog nog niet bekend is of het wordt gedragen door de inwoners en volksvertegenwoordigers in Fryslân, Groningen, Drenthe en Flevoland.Tags: Natuer en lanskip, Thus yn Fryslan, Wenje yn Fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer