NIEUWS   15-04-2021


FNP zeer verbaasd over plannen energielandschap Waadhoeke

De FNP Statenfractie is zeer verbaasd over plannen van de gemeente Waadhoeke om nabij Sexbierum een grootschalig ‘energielandschap’ van 800 hectare aan te leggen en daar geconcentreerd alle energie op te willen wekken om in 2040 als gemeente energieneutraal te zijn. De plannen staan op gespannen voet met het ruimtelijk beleid dat de provincie nog geen jaar geleden voor zonneparken en windmolens heeft vastgelegd.

"Het is maar goed dat de provincie kaders stelt" (Sijbe Knol)

800 hectare bij Sexbierum

Tijdens een online-informatiesessie legde de gemeente Waadhoeke gisteren de plannen uit en vroeg om de inbreng van inwoners en andere belangstellenden. Hoe de plannen er precies uit komen te zien is nog wat onzeker, maar het gebied is al wel duidelijk: ten zuiden van Sexbierum, op kleine afstand van een onderstation van Tennet/Liander. De aansluiting kan dan relatief eenvoudig worden geregeld. Ook over de omvang komt één getal steeds weer terug: 800 hectare zonnepark.

 

Verbeterde technieken zouden er voor kunnen zorgen dat het met minder toe kan. Maar als niet voor een conventionele rijtjesopstelling wordt gekozen, zou het ook meer kunnen worden. Al vindt de gemeente meer dan 800 hectare eigenlijk niet wenselijk. Het werd gisteren ook duidelijk dat de gemeente zon op dak niet echt als een realistische optie beschouwt om aan de vraag naar energie te voldoen; dit brengt niet genoeg op en vergt meer inspanningen om er met de eigenaars uit te komen en bovendien is het lastig met de elektriciteitskabels.

 

Onbegrijpelijk

De FNP Statenfractie vindt het onbegrijpelijk: in vergelijking, 800 hectare is meer dan twintig keer het hele kassengebied van Sexbierum of bijna twee keer de volledige bebouwde kom fan Franeker. En dat terwijl de provincie met het oog op het behoud van het landschap nog geen jaar geleden regels gesteld heeft om de aanleg van opstellingen voor zonneparken en windenergie beter te regelen, om wildgroei te voorkomen.

 

Strijdige aanpak

De methodiek van de zonneladder geeft aan dat eerst gekeken moet worden naar zon op dak, daarna naar grond binnen bebouwd gebied en pas als laatste naar landbouw- of natuurgrond. Bovendien is eveneens bindend vastgelegd dat de grootte van een park passend moet zijn naar de behoefde van de kern en past bij de schaal fan deze kern.

 

Het college van Waadhoeke gaat daar direct tegenin. Het wil in de eerste plaats op landbouwgrond bouwen, met één groot cluster voor de gehele gemeente, en trekt zich niets aan van de aard, schaal en karakter van het gebied. Het college van Waadhoeke lijkt ook niet in de gaten te hebben dat het samen met de andere overheden in Fryslân één regio voor de Regionale Energie-Strategie (RES) vormt, en dat deze regio al goed op weg is om de energievraag van de Friese bevolking, en dus ook de bevolking van Waadhoeke, te garanderen.

 

Provinciale kaders en de RES

FNP-fractievoorzitter Sijbe Knol: ‘Het is maar goed dat de provincie kaders heeft gesteld, want anders blijft er niets over van ons mooie landschap. Om onrust in de regio te voorkomen, kunnen we de inwoners voorlopig gerust stellen: het ruimtelijk beleid van de provincie zal altijd leidend zijn.' FNP-woordvoerder duurzame energie Rein van der Wal: ‘Een zonnepark van de omvang zoals die nu wordt voorgesteld is helemaal niet nodig, met de bestaande plannen en de kansen die nieuwe energievormen zoals aquathermie ons bieden, zullen we straks in Fryslân prima aan de vraag kunnen voldoen.'

 

De FNP heeft gisteren samen met de fracties van CDA, 50PLUS en VVD vragen gesteld aan Gedeputeerde Sietske Poepjes over de wilde plannen van de gemeente Waadhoeke. Downloads:
Skritlike fragen FNP, cda, vvd en 50plus


Tags: Enerzjy en duorsumens, Natuer en lanskip

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer