NIEUWS   14-04-2021


Partijen kritisch over kosten verbonden partijen

De fracties van FNP, GrienLinks en 50PLUS in Provinciale Staten van Fryslân (PS) willen meer inzicht in de kostenontwikkelingen van de verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen. Dat stellen ze voor in een suggestie aan de Noordelijke Rekenkamer. Het gaat om organisaties waar elk jaar een financiële bijdrage aan betaald moet worden. De partijen willen meer inzicht krijgen, omdat de kosten in de afgelopen jaren sterk zijn toegenomen, terwijl de financiële positie van de provincie juist minder wordt.

De organisaties waar de fractie een onderzoek naar zou willen hebben zijn in elk geval de volgende: FUMO, SNN, NOM, NRK, Tresoar, IPO, Marrekrite, HNP, Thialf OG BV, Coöperatie Openbare verlichting en Energie Fryslân en Omgevingsdienst Groningen. In 2021 betaalde de provincie Fryslân volgens haar eigen begroting in totaal een bijdrage van bijna € 15 miljoen aan de bovenstaande partijen. In de Staten van Fryslân zijn eerder ook wel vragen gesteld naar de kostenstijging van een aantal van deze organisaties.  

 

Vragen

Het belangrijkste probleem dat de drie fracties van FNP, GrienLinks en 50PLUS willen oplossen is hoe de provincie Fryslân meer grip kan krijgen op de kostenontwikkeling van de verbonden partijen. Daarnaast zijn er nog twee deelvragen. De eerste is: worden verhogingen van de kosten door de verschillende verbonden partijen goed onderbouwd en hoe kan dit (eventueel) worden verbeterd. De tweede deelvraag is: hoe kunnen de sturingsmogelijkheden van PS op de verbonden partijen worden verbeterd? Zowel op organisatorisch, financieel als op informatiegebied. Downloads:
Onderzoeksvoorstel nrk


Tags: Polityk Bestjoer, Wurkje yn fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer