NIEUWS   01-04-2021


Petitie tegen nieuwe gaswinning Tytsjerksteradiel online

De fracties van FNP, PvdA, GrienLinks, SP, PvdD, 50PLUS, D66. ChristenUnie en CDA in Provinciale Staten hebben een petitie online gezet tegen nieuwe gaswinning in Tytsjerksteradiel en omliggende gemeenten. De partijen roepen iedereen op om massaal de petitie te ondertekenen. Doel is om met de handtekeningen naar Den Haag te gaan en de landelijke politiek duidelijk te maken dat de regio geen nieuwe gaswinning uit de kleine velden meer accepteert.

"Teken nu de petitie: Gjin gegriem yn Fryske grûn" (Wopke Veenstra)

Klik hier en ga direct naar de petitie

  

Schade

De lokale en regionale overheden hebben zich met een advies aan het Ministerie van EZ ook al tegen de plannen van gasboorder Vermilion uitgesproken. Nu in Den Haag wordt gezocht naar een kabinet dat kan rekenen op het vertrouwen van de inwoners van ons land, wordt het ook tijd om een einde te maken aan de gaswinning uit de ‘kleine' velden. De woordvoerders van de partijen stellen: "De Rijksoverheid verleent en verlengt op dit moment voortdurend vergunningen, tegen de wens van de lokale bevolking in. Het mijnbouwbeleid van de Rijksoverheid beschadigt het vertrouwen van de inwoners van de noordelijke provincies in de overheid. Er moet een einde komen aan de bodemdaling, de schade aan de waterhuishouding, de landbouw, de natuur en de verzakkende huizen en bedrijven. En wat betekent dit voor de veiligheid van de drinkwaterwinning van Vitens? Verdere gaswinning maakt de overstap naar een fossielvrije toekomst ook minder geloofwaardig. Gjin gegriem yn Fryske grûn!"

 

Vragen

In alle betrokken gemeenteraden, Provinciale Staten, het Wetterskip en de Tweede Kamer zijn al vragen gesteld. Dorpsbelangen komen in verweer. De Provincie Fryslân heeft al jaren het standpunt dat nieuwe gaswinning niet wenselijk is en heeft dat met de gemeenten en het Wetterskip in het Manifest van Friese Overheden over Gas- en Zoutwinning duidelijk uitgesproken. Jammer genoeg hebben de gemeenten en de Provincie slechts een beperkte rol bij het verlenen van mijnbouwvergunningen. Volgens de Mijnbouwwet worden gemeenten en provincies bij nieuwe of aangepaste vergunningen door het Ministerie van EZ alleen om een advies gevraagd.

 

De partijen willen verandering brengen in deze gang van zaken door een ingreep van de politiek. Met een groot aantal handtekeningen willen ze een beroep doen op de Tweede Kamer en de (nieuwe) regering. 

 

Klik hier naar de petitie    Tags: Gas- en saltboarings

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer