NIEUWS   19-03-2021


Aanpak funderingsschade veenweidegebied

Duizenden woningen in het Friese Veenweidegebied hebben tienduizenden euro's funderingsschade opgelopen door het lage grondwaterpeil. Ook elders in Nederland is sprake van funderingsschade, veroorzaakt door overheidsbeleid. De totale schade kan wel oplopen tot 600 miljoen euro, alleen al in Fryslân. Huiseigenaren raken verstrikt in discussies over wie formeel verantwoordelijk is en dus voor de kosten moet opdraaien. Dat duurt al jaren.

"Een vuist maken naar de Haagse politiek" (Yde Dijkstra over funderingsschade:)

Onlangs stelden de Vereniging Eigen Huis, de Vereniging van Woningcorporaties, de NVVB, het Verbond van verzekeraars en het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek samen een Deltaplan op. In de Tweede Kamer werden aan de minister van Binnenlandse Zaken vragen gesteld (Kamerlid Nijboer, PvdA) om deze hete aardappel nu niet weer door te schuiven naar gemeenten of bewoners, maar zelf het heft in handen te nemen om te komen tot een oplossing. Het zal duidelijk zijn dat het hier gaat om grote bedragen. Bedragen die niet opgebracht kunnen worden door de meeste individuele huiseigenaren, maar ook niet door gemeenten of door de provincie.

 

Wat kunnen de provincie Fryslân en het Wetterskip wél doen?

-      Samen met de bewoners en de gemeenten de schade goed in kaart brengen. De kosten voor degelijk onderzoek op zich nemen. Feiten verzamelen waarop een gezamenlijke claim gebaseerd kan worden richting Den Haag.

-      Alle politieke lobby in paraatheid brengen om ervoor te zorgen dat het nieuwe kabinet in het regeerakkoord een aanzienlijk bedrag opneemt om de gedupeerde huiseigenaren substantieel financieel tegemoet te komen.

-      Voor de acute knelgevallen pleiten voor een nood-garantiefonds bij het Rijk om in die gevallen zo snel mogelijk te kunnen acteren.

 

Daarom is het belangrijk dat huiseigenaren, gemeentelijke en provinciale overheid met elkaar aan de zogenaamde funderingstafel blijven zitten. Niet om elkaar de verantwoordelijkheid toe te schuiven, maar om gezamenlijk een vuist te maken richting de Haagse politiek. Daar moet men toch gaan beseffen dat niemand erbij gebaat is dat een nieuw schandaal ontstaat, vergelijkbaar met de schadeafhandeling van de Groningse aardgasschade. Dit vraagt een lange adem, maar nu de miljarden kennelijk in Den Haag voor het oppakken liggen, is dit hét moment.

 

 

 

Yde Dijkstra FNP Algemeen Bestuur Wetterskip

Hetty Janssen PvdA Provinciale Staten

Annelies Stolp PvdA Algemeen Bestuur Wetterskip

Wopke Veenstra FNP Provinciale Staten

 

 

Dit artikel is tevens verschenen als Opinie in het Friesch Dagblad van 19 maart 2021 

 Tags: Feangreide, Wenje yn Fryslan, Wetter

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer