NIEUWS   02-03-2021


FNP: Duidelijkheid over Deltaplan voor het Noorden

De FNP wil dat er meer duidelijkheid komt voor Provinciale Staten over het zogenoemde Deltaplan voor het Noorden. De consequenties van dat Deltaplan met de Lelylijn en mogelijk 100.000 nieuwe woningen zijn volgens de partij zo groot voor Fryslân dat Provinciale Staten daar absoluut goed over moeten worden geïnformeerd, voordat onomkeerbare stappen worden gezet.

Deltaplan

In de ‘Uitvoeringsagenda Wonen 2021' van 16 februari 2021 staat op bladzijde 3 een passage over de Lelylijn. Er staat: ‘De Lelylijn speelt in op het vergroten van de agglomeratiekracht en zal mogelijk leiden tot extra woningbouw en een versterking van het stedelijk netwerk in Noord Nederland. Hiervoor stellen het Rijk en de overheden in noordelijk verband een Deltaplan voor Noord-Nederland op.'

 

In de gemeente Leeuwarden werd gisteren een plan gepresenteerd voor 10.000 extra woningen bovenop de bestaande plannen in de stad Leeuwarden. De wethouders brengen deze plannen in voor het Deltaplan voor het Noorden. Sijbe Knol: ‘Er wordt door de wethouders totaal opportunistisch een verregaand aanbod aan de Rijksoverheid gedaan, zonder voorafgaand democratisch debat in de gemeenteraad of overleg met buurgemeenten en de provincie. Ook lijkt het erop dat niet is nagedacht over woningbouw in de eigen dorpen.'

 

Sybren Posthumus: ‘Wij hebben begrepen dat de ‘hoofdcontouren' van het Deltaplan er voor 1 mei dit jaar moeten liggen. Omdat de gevolgen voor Fryslân nogal ingrijpend kunnen zijn, stellen wij nu deze vragen over de procedure. Op de inhoud gaat het over ruimtelijke ordening, woningbouw, mobiliteit en infrastructuur, de ruimtelijk-economische structuur. Dat zijn geen zaken van het minste belang. Het lijkt te gaan om nieuw beleid en dat kun je er niet zomaar even infietsen met een opmerking in een Uitvoeringsagenda over een ander onderwerp. Daarom willen wij dat dit niet bij de ambtenaren, Gedeputeerde Staten en de Rijksoverheid blijft, maar indien nodig ook in de Staten wordt besproken. Overigens ook in die van Groningen, Drenthe en Flevoland. Wij hebben begrepen dat er in Provinciale Staten van Groningen ook al vragen over zijn gesteld.'

 

Consequenties

Gezien de termijnen vraagt de FNP om een snelle beantwoording voor het einde van maart. De fractie wil gezien de mogelijk ingrijpende consequenties én gezien de deadline van 1 mei weten of Gedeputeerde Staten het Deltaplan aan Provinciale Staten van Fryslân zullen voorleggen, en op welk tijdstip? Als er geen behandeling in Provinciale Staten komt, dan wil de FNP weten hoe de Staten dan wel op de hoogte worden gebracht. Mocht de informatie te laat komen, dan overweegt de fractie het punt zelf op de agenda te zetten: ‘Wij willen hoe dan ook voorkomen dat de volksvertegenwoordiging voor het blok wordt gezet met een ambtelijk en bestuurlijk uitonderhandeld akkoord, om dan te tekenen bij it kruisje.'

 

Bijlagen: 

FNP vragen over Deltaplan voor het Noorden 

Antwoordbrief FNP vragen Deltaplan voor het NoordenTags: Natuer en lanskip, Thus yn Fryslan, Wenje yn Fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer