NIEUWS   12-02-2021


Werkbezoek aan burgerinitiatief ‘De Warren natuurlijk groen’

De Statenfractie van de FNP had woensdag een aangenaam gesprek met de mensen van het burgerinitiatief De Warren natuurlijk groen, die plannen hebben ontwikkeld om De Warren bij Burgum als groen cultuurlandschap in stand te houden en te versterken. Tijdens een open gesprek sprak de FNP delegatie met boeren, geëngageerde burgers en vertegenwoordigers van Doarpswurk en Lânskipsbehear Fryslân over de plannen en wat de FNP en de provincie zouden kunnen doen om het initiatief te realiseren.

Een groene parel bij Burgum

 

De Warren natuurlijk groen ' is een burgerinitiatief voor het gebied westelijk van de Centrale As bij Burgum en ten noorden van de Wide Ie. De gemeente Tytsjerksteradiel had plannen om een nieuwe woonwijk aan te leggen in het gebied. Daarvoor heeft de gemeente meer dan tien jaar geleden zo'n 50 hectare landbouwgrond gekocht. Door de crisis zat er geen schot in, en bovendien zijn veel mensen in de loop van de jaren tot het inzicht gekomen dat het gebied landschappelijk buitengewoon waardevol is. Met een kleine meerderheid heeft de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel in 2019 besloten dat de woningbouw niet doorgaat.

 

In plaats van woningbouw wil een burgerinitiatiefgroep, bestaand uit de boeren die rondom het gebied wonen, burgers en verschillende andere partijen, het gebied op een andere manier gebruiken en het zo tot een ‘groene parel' vlakbij Burgum maken. Zo moeten de landschapselementen worden versterkt en hersteld, moet de landbouw extensiever, moeten er (educatieve) routes komen in het gebied en een ontmoetingsplek, waar ook biologische streekproducten worden verkocht. Dit kan in combinatie met een vorm van gemeenschapslandbouw.

 

Veel steun

Het burgerinitiatief wordt gesteund door een groot aantal organisaties, van de vogelwacht, de Friese Milieufederatie, het Fryske Gea tot Lânskipsbehear Fryslân. Ook zijn agrarische natuurvereniging de Noardlike Fryske Wâlden en Doarpswurk aangehaakt om mee te denken in het proces. Naast een aantal boeren en burgers waren ook Lânskipsbehear Fryslân en Doarpswurk aanwezig bij het werkbezoek in een grote loods in De Warren. 

 

Het standpunt van de FNP en de rol fan de provincie

Na een introductie van de plannen heeft Statenlid Wopke Veenstra uitgesproken dat de FNP veel waarde hecht aan het behoud van ons landschap en ook wil toewerken naar een grondgebonden, biologische en natuurvriendelijke landbouw. In de discussie die volgde kwam ook de rol van de gemeente en de provincie op het terrein van de woningbouw aan de orde. Er worden over en weer afspraken gemaakt over aantallen, maar het is aan de gemeente om te bepalen waar en welke woningen worden gebouwd. Natuurlijk moet de gemeente daarbij rekening houden met de ruimtelijke regels van de provincie.

 

De gemeente in de knel?

De gastheren zagen het als een gevaar dat economische overwegingen de plannen van het burgerinitiatief wel eens in de weg kunnen zitten: Tytsjerksteradiel heeft net als heel veel gemeenten ernstige geldzorgen en er is al een projectontwikkelaar bezig met een plan om toch dure woningen in het gebied te bouwen. Voor de gemeenteraad zou dat een overweging kunnen bieden om over een paar jaar toch door verkoop van de grond snel geld in de schatkist te krijgen.

 

Op de lange termijn levert een mooi natuurlijk landschap op de overgang van het coulisselandschap naar het veenweidegebied en de Wide Ie vlakbij Burgum echter veel meer op voor de inwoners dan een woonwijk aan de Wide Ie. Zoals één van de deelnemer zei: ‘wij moeten ervoor zorgen dat wij over tientallen jaren geen spijt krijgen van de keuzes die wij nu maken.' Tags: Buorkje yn Fryslan, Natuer en lanskip, Wenje yn Fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer