NIEUWS   04-02-2021


Landelijke Corona-regelingen MKB sluiten niet aan op Friese situatie

Landelijke Corona-steun sluit niet altijd goed aan bij de situatie van het Friese MKB. Dat constateert de FNP op basis van een eigen inventarisatie onder een groot aantal bedrijven in de regio. De Statenfractie vraagt aan het provinciebestuur (GS) om bij Kabinet en Kamer aan te dringen op verbeteringen.

"Het moet ons niet tussen de vingers door glippen" (Sybren Posthumus over Corona-steun MKB)

Nijpende situatie

Het gaat onder andere om de ‘Tegemoetkoming Vaste Lasten' (TVL). Je moet minimaal € 3000 vaste lasten per maand hebben wil je in aanmerking komen. De ‘partnertoets' (inkomen van >€ 1500 van de partner) bij de TOZO-regelingen zorgt er ook voor dat veel ondernemers buiten de boot vallen. De NOW-regelingen (85% compensatie van loonkosten) wordt uiteraard op prijs gesteld, maar door de lengte van de crisis wordt de situatie nijpend en zullen steeds meer werknemers worden ontslagen. Startende ondernemers kunnen al helemaal moeilijk aan compensatie komen, omdat zij nog geen omzet draaiden. De FNP constateert dat heel veel bedrijven het nu erg moeilijk beginnen te krijgen. FNP-woordvoerder Sybren Posthumus: "De afgelopen 10 jaar heeft de Provincie € 300 miljoen geïnvesteerd in het Friese bedrijfsleven (‘Wurkje mei Fryslân'). We moeten opletten dat het ons nu niet allemaal tussen de vingers door glipt".  

 

Fries Corona-pakket

Daarnaast is er ook een kritische blik op het eigen Friese corona-pakket. Wat hebben ondernemers in de horeca aan een barista-training of een cursus energiebesparing als je überhaupt niet kunt investeren en de kasstroom opdroogt? De FNP vraagt zich af of het College deze signalen ook opvangt en welke actie GS dan zullen ondernemen richting politiek Den Haag om ondernemers in Fryslân te helpen. De FNP is van mening dat op korte termijn actie nodig is. "Is het College bekend met bovengenoemde signalen", zo wil Posthumus weten. "Wat kunnen GS doen om regelingen beter te laten aansluiten op het kleinschalige MKB?" Ook wil de FNP graag een evaluatie zien van de bestaande provinciale Corona-regelingen voor het bedrijfsleven. 

 

 

Bijlagen:

FNP skriftlike fragen -  Koroana-stipe Frysk MKBTags: Algemien, Faklju, Wurkje yn fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer