NIEUWS   26-01-2021


FNP en CDA: Steun de amateurkunst in Fryslân

Onlangs hebben de provincie en de gemeenten een brief van de Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân (OMF) ontvangen. In de brief wordt een beroep gedaan op steun door de overheid aan de muziekkoepel. Door corona gaan tal van activiteiten niet door en raken de aangesloten verenigingen leden kwijt. FNP en CDA willen van de Provincie Fryslân weten wat die kan doen om de amateurkunst in de volle breedte tegemoet te komen, al dan niet in samenwerking met de gemeenten in Fryslân.

"Denk aan onze culturele smeerolie!" (Sijbe Knol)

Beide partijen hebben zorg over het aantal leden dat de verenigingen op dit moment kwijtraken en vragen aan het college van Gedeputeerde Staten naar mogelijkheden om zowel de muziekverenigingen, het amateurtoneel en de koren in Fryslân via hun koepels tegemoet te komen. CDA-woordvoerder Wieke Wiersma: ‘De gemeenten zijn als eerste aan zet, maar ook de provincie vindt in haar cultuurbeleid de amateurkunst in Fryslân belangrijk. Laten wij tonen dat wij elkaar kunnen versterken.'

 

De partijen willen verder weten of de provincie samen met de belanghebbenden een antwoord kan vinden op het niet doorgaan van ledenwervingscampagnes en de muziek- en cultuureducatie. FNP woordvoerder Sijbe Knol: ‘Het toeteren op de basisschool was mijn eerste ervaring met de wereld van de korpsen. Het is heel belangrijk dat de verenigingen hun maatschappelijke positie zo snel mogelijk weer in kunnen nemen en daar creatief mee omgaan.'

 

De twee partijen wijzen op het belang van de amateurkunst en de positie ervan in Fryslân. Toneelclubs, koren en muziekverenigingen zijn uiterst belangrijk voor de sociale structuur, samenhang en leefbaarheid in onze Friese dorpen en wijken. De partijen willen dan ook van het college weten welke mogelijkheden het ziet om een deel van de gelden uit het coronacompensatie-fonds samen met de gemeenten in te zetten om deze structuren te behouden en te versterken. Downloads:
Schriftelijke vragen FNP-cda over coronasteun amateurkunst
Antwoorden op FNP vragen over coronasteun amateurkunst


Tags: Kultuer, Thus yn Fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer