NIEUWS   20-01-2021


Europese Commissie krijgt motie van treurnis van het Friese parlement

De Friese Staten hebben vandaag unaniem een motie van treurnis aangenomen tegen de Europese Commissie. Die heeft vorige week geweigerd om naar aanleiding van het burgerinitiatief Minority SafePack met nieuw beleid en wetgeving voor taalminderheden en minderheidstalen te komen. Doordat de motie van treurnis door heel Europa verspreid wordt, wil de FNP bereiken dat ook andere landen en regio’s van zich laten horen.

Europese Commissie luistert niet

De Staten hebben eind vorig jaar de Europese Commissie opgeroepen om het Minority SafePack Initiative te ondersteunen, net als meer dan 1,1 miljoen inwoners van Europa en een groot aantal nationale en regionale parlementen en regeringen in Europa. Ook een driekwart meerderheid van het Europees Parlement heeft de Europese Commissie opgeroepen om de voorstellen van het burgerinitiatief over te nemen. Maar de Europese Commissie stelt dat het al genoeg doet en dat nieuw beleid niet nodig is.

 

FNP-fractievoorzitter Sijbe Knol: ‘Het is natuurlijk bizar dat de Europese Commissie het burgerinitiatief zomaar aan de kant zet. Het Europees Parlement is voor, het plan krijgt steun van een miljoen burgers en van een groot aantal gekozen politici.' In Nederland hebben zowel de Friese Staten als de Tweede Kamer het initiatief omarmd, in bijvoorbeeld Duitsland zijn in de Duitse Bundestag en vier deelstaten moties aangenomen. Sijbe Knol: ‘De reactie van de Europese Commissie is arrogant en brengt schade toe aan de democratische legitimiteit van de Europese Unie. Dat kunnen we niet zomaar laten gaan.'

 

Eerste in een lange rij

De Friese Staten zijn het eerste parlement dat zich uitspreekt over de afwijzing van het burgerinitiatief. Heel Europa mag weten dat Fryslân zich niet zomaar neerlegt bij het besluit van de Europese Commissie. De motie van treurnis zal aan regionale en nationale overheden worden toegestuurd. Daarnaast verstuurt de FNP dit persbericht in meerdere talen aan zo'n 150 regionale media in verschillende Europese regio's.

 

Sijbe Knol: ‘Wij gaan heel Europa door. De Europese Unie is er niet alleen voor zichzelf, maar vooral ook voor haar burgers. Daaronder zijn 50 miljoen inwoners van regio's waar een minderheidstaal wordt gesproken, inclusief 650.000 Friezen. Het is een heel slecht teken voor de democratie dat een initiatief als het Minority SafePack de nek wordt omgedraaid.' 

 

 

Foto: © European Union, 2021 Downloads:
Moasje fan treurnis
Motie van treurnis - nederlandse vertaling


Tags: Europa, Frysk en Meartaligens

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer