NIEUWS   14-12-2020


Friese partijen staan achter Minority SafePack

Een hele ruime meerderheid van de Friese Staten wil dat de Europese Unie in haar wetgeving en beleid rekening houdt met nationale minderheden en de culturele en talige verscheidenheid die overal in Europa aanwezig is.

Tien van de twaalf partijen in de Friese Staten dienen samen een motie in om hun steun uit te spreken voor het Minority SafePack Initiative. Met de initiatiefnemers CDA en FNP zijn GrienLinks, D66, SP, VVD, PvdA, PvdD, 50PLUS en ChristenUnie van mening dat de Europese Unie in haar wetgeving en beleid rekening moet houden met nationale minderheden en de culturele en talige verscheidenheid die overal in Europa aanwezig is. De statenleden van het eerdere Forum en de PVV overwegen op dit moment nog of zij de motie ook kunnen ondersteunen.

 

CDA-statenlid Attje Meekma: ‘Zo'n brede steun in Fryslân geeft het draagvlak aan dat er is voor het beschermen van onze taal en cultuur. Dat moeten wij niet alleen in Fryslân en Nederland goed regelen, maar ook in de Europese Unie. Want in ons dagelijks leven hebben wij ook veel te maken met de wetgeving en het beleid van de EU.'

 

Net zoals de Provincie Fryslân opkomt voor onze rijke verscheidenheid aan talen (Fries, Stellingwerfs, Bildts, de stadstalen), wil het Europees burgerinitiatief Minority SafePack dat ook de Europese Unie rekening houdt met de kleinere talen.

 

FNP-fractievoorzitter Sijbe Knol: ‘De regio's in de EU hebben elkaar in dit burgerinitiatief gevonden en eisen hun plek op. Met meer dan een miljoen handtekeningen is een duidelijk signaal gegeven. Als Friese parlement kunnen wij dat signaal versterken.'

 

De motie wordt woensdag in Provinciale Staten van Fryslân behandeld. Veel meer regionale en nationale parlementen dringen er op aan dat de Europese Unie aan slag gaat met het Minority SafePack Initiative. In de Tweede Kamer wordt dinsdag over een vergelijkbare motie gestemd die daar is ingediend door CDA en D66. De Duitse Bundestag stemde een paar weken geleden al unaniem voor zo'n motie.

 

In het Europees Parlement is er vandaag een debat over het Minority SafePack Initiative en wordt er donderdag een motie in stemming gebracht. Die zal wel haast zeker een ruimte meerderheid behalen, omdat hij door vijf van de zeven politieke groeperingen is ingediend. De brede politieke steun is belangrijk, want de Europese Commissie moet in januari bekend maken of de voorstellen van het Minority SafePack Initiative zullen worden overgenomen. Downloads:
Moasje frjemd oer stipe minority safepack initiative


Tags: europa, taal en kultuer

MEER OVER DIT ONDERWERP
2021 FNP Fryslân - Disclaimer