NIEUWS   11-12-2020


FNP-PvdA-GL: Vraagtekens bij evaluatie Top Dutch

De evaluatie van TopDutch krijgt ook in Provinciale Staten van Fryslân nog een politiek staartje. De fracties van FNP, PvdA en GrienLinks stellen samen schriftelijke vragen over het uitblijven van aantoonbaar resultaat en het doorzetten van deze economische marketingcampagne van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe.

"Is naam TopDutch niet teveel besmet geraakt?" (Sybren Posthumus)

Vragen

De evaluatie van TopDutch door bureau ERAC roept nogal wat vragen op. De conclusies van de media logen er ook niet om. Zo was het onduidelijk of TopDutch wel heeft bijgedragen aan het binnenhalen van nieuwe bedrijven. De partijen vragen nu of het College van Gedeputeerde Staten kan aantonen dat de campagne wel wat heeft opgeleverd. Ook willen ze weten of de bureau's die zijn ingehuurd wel volgens de Europese aanbestedingsregels hun opdracht hebben gekregen. 

 

Gemeenschapsgeld

In TopDutch hebben de provincie samen € 1,2 miljoen gemeenschapsgeld gestoken. Daarbij is het belangrijk te weten hoe het project tot stand kwam en hoe de opdracht is aanbesteed. Maar, zoals RTV Drenthe schrijft op 10 novimber 2020:‘ Precies die twee zaken, die bepalend waren voor de resultaten van de imago-campagne, daar beweegt het ERAC-rapport met een boog omheen'. Het lijkt de fracties goed om nog eens, door een onafhankelijke partij zoals een accountant, die eerste fase te laten controleren om een einde te maken aan alle 'ruis'. 

 

Besmet

Een pijnlijke vraag is of de naam TopDutch zo langzamerhand niet teveel ‘besmet' is geraakt, om er zo mee door te gaan. Het College gaat wel van het laatste uit. Men wil de opdracht nu doorschuiven naar de NOM. De partijen hebben hun vraagtekens bij deze gang van zaken: 'Is het niet beter om op basis van prijs/kwaliteit de opdracht aan de beste bieder te gunnen? En kan daarbij ons eigen WorldTradeCenter in Leeuwarden, met direct en indirect duizenden contacten over de hele wereld, niet in beeld gebracht worden?' De fracties willen de antwoorden hebben voordat Provinciale Staten er op 6 januari over in debat gaan bij de nieuwe Beleidsnota Economie.Downloads:
Schriftelijke vragen FNP-pvda-gl over evaluatie topdutch
Antwoorden op FNP vragen over evaluatie topdutch


Tags: Algemien, Europa, Wurkje yn fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer