NIEUWS   24-11-2020


Opinie: Biedt perspectief

'Er zal een groene Sicco moeten komen' zo kopte de Leeuwarder Courant op 26 januari 2019. Aan het woord was de lijsttrekker van de FNP, die verwees naar Sicco Mansholt, de minister en Eurocommissaris verantwoordelijk voor de schaalvergroting in de landbouw. Het verdienmodel van de gangbare landbouw loopt economisch én ecologisch op zijn eind en de hoepels waar de boeren doorheen moeten springen (qua wetgeving en regeldruk) zijn door de jaren heen steeds hoger komen te liggen. Een halfjaar na de Statenverkiezingen ging de lont al in het kruitvat. Het sneuvelen van de PAS en de stikstof-discussie zorgden ervoor dat Den Haag volstroomde met trekkers en dat er drukte was bij de provinciehuizen. De hoepels kwamen opnieuw hoger te liggen.

"Biedt perspectief" (Wopke Veenstra over de landbouw in Fryslân)

Nieuw meerjarig perspectief

Het wordt tijd om de landbouw opnieuw een meerjarig perspectief te geven. De protesten hebben laten zien dat daar behoefte aan is. Een voorwaarde daarbij is wel dat je niet bestraft wordt als je vast zit in het systeem van schaalvergroting. Na de Tweede Wereldoorlog hebben wij met zijn allen, als politiek, landbouw en consument dit systeem gecreëerd. Maar onze ideeën zijn nu aan het veranderen. Het ministerie van LNV is op de goede weg. De roep van Den Haag naar een meer natuurinclusieve landbouw is een lijn die de FNP kan waarderen. Wij moeten de vooroplopers helpen. Fryslân zal samen moeten werken met Den Haag om de administratieve regeldruk en controleverplichtingen te reduceren. Als wij willen dat het grootste deel van Fryslân in 2030 natuurinclusief en op termijn biologisch onderneemt, dan zullen de verschillende overheden de hoepels naar beneden moeten brengen.

 

Andere houding van de consument

Wij zien de laatste tijd ook een andere houding van de consument. De consument is kritischer dan ooit tevoren als het om zijn of haar voedsel gaat. De streekboer heeft het noch niet eerder zo druk gehad. Ook een initiatief als de Bildtse smaakroute laat dat zien: honderden auto's trokken naar het Bildt voor eten en drinken direct van het boerenerf. Hetzelfde geldt voor al die boerderijen met een standje aan de weg of een melktap op het erf. Het wordt dan ook tijd dat de maatschappij een duidelijke keuze maakt. Als wij echt willen dat de landbouw overstapt op een andere wijze van ondernemen zal de consument daar een eerlijke prijs voor moeten betalen. Ook daar wordt het tijd om een keuze te maken.

 

Boeren die slim en netjes ondernemen ondersteunen

In Fryslân kunnen wij vooroplopen. Laten wij de boeren die slim en netjes ondernemen ondersteunen. Minder regeldruk met meer perspectief. Werken aan de biodiversiteit, stimuleren van maatschappelijk draagvlak en economisch perspectief bieden. Elke verandering heeft vooroplopers en volgers; beide zijn prima. Woensdag dienen wij daar een motie voor in bij de behandeling van de startnotitie landbouw in Provinciale Staten.

 

Wopke Veenstra
Statenlid FNP FryslânTags: Bloch, Buorkje yn Fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer