NIEUWS   13-11-2020


Vragen FNP over uitkleden acute zorg in Fryslân

De FNP maakt zich zorgen over de plannen van het Rijk met de spoedeisende zorg in Nederland. Met het mogelijk uitkleden van de zogenaamde ‘acute zorg', concentratie en opschaling kan dat een negatief effect hebben op de bereikbaarheid van de zorg en daarmee op de leefbaarheid in de regio. De partij heeft schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over de kwestie.

"Het moet gaan over bereikbaarheid en kwaliteit" (Rein van der Wal over acute zorg in Fryslân)

Internetconsultatie

Op 1 november 2020 was de deadline van een internetconsultatie van het Rijk over de acute zorg in Nederland. Het voorstel waarop kon worden gereageerd gaat uit van een nieuwe inrichting van het 'zorglandschap'. Levensbedreigende acute zorg zal op enkele locaties worden geconcentreerd. Er zou ook één 'regionale zorgmeldkamer' moeten komen met een landelijk telefoonnummer naar voorbeeld van 112. Wat is in dit verband eigenlijk 'de regio'? Alles verplaatsen naar Groningen? Hoe komt het dan met de aanrijtijden vanuit verre uithoeken van de provincie? De FNP deelt de zorgen van veel artsen over die plannen en maakt zich zorgen dat de nieuwe aanpak een negatieve invloed zal hebben op de leefbaarheid van Fryslân. 

  

Houtskoolschets

FNP woordvoerder Rein van der Wal wil weten of het College op de hoogte is van de internetconsultatie over de zogenaamde 'Houtskoolschets acute zorg'. Het is daarbij ook de vraag of de provincie Fryslân actief op de hoogte is gesteld van die consultatie. 'Heeft de Provincie gereageerd; hoe kijkt de Provincie aan tegen een vernieuwde inrichting van de acute zorg? Volgens de 'houtskoolschets' zou de acute zorg wel eens kunnen verdwijnen uit de vier regionale ziekenhuizen (Sneek, Dokkum, Drachten en Heerenveen) en misschien zelfs uit Leeuwarden. Uiteindelijk lijkt het hier weer vooral om het geld te draaien. Het moet volgens de FNP juist gaan om de bereikbaarheid en de kwaliteit van de zorg in de eigen provincie.' 

 

 Downloads:
FNP vragen over acute zorg fryslân
Antwoorden op FNP vragen over acute zorg in fryslân


Tags: Algemien, Soarch yn Fryslan, Thus yn Fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer