NIEUWS   14-10-2020


Europese structuurfondsen voor regionale ontwikkeling behouden

Op de jaarlijkse EFA-conferentie van regionale partijen in Europa onlangs zijn twee moties van de FNP met algemene stemmen aangenomen. De ene motie pleit voor meer regionale inbreng in de zogenaamde ‘Conference on the Future of Europe'. Met de andere motie wil de FNP bereiken dat nieuw Europees geld voor een sociaal aanvaardbare energietransitie niet ten koste gaat van bestaande middelen voor regionale ontwikkeling, maar daarop aanvullend is. Fryslân heeft altijd veel profijt gehad van deze EFRO-gelden.

"Behoud EU-geld voor regionale ontwikkeling" (Sybren Posthumus)

Just Transition

De overgang naar een groene en klimaatneutrale economie moet geen onnodig negatieve sociaal-economische effecten hebben, denk aan werkloosheid in regio's die lang afhankelijk zijn geweest van fossiele mijnbouw-activiteiten. Als onderdeel van de Europese Green Deal, stelt de Europese Unie daartoe maatregelen voor, het zogenaamde 'Just Transition Mechanism'. De FNP steunt het tegengaan van negatieve sociale effecten van de energietransitie. 

 

De FNP bepleit met zijn EFA-motie dat het 'Just Transition Mechanism' niet ten koste mag gaan van bestaande EU-programma's voor regionale ontwikkeling. FNP woordvoerder Sybren Posthumus: "De FNP waarschuwt dat nationale regeringen de neiging hebben om met de komst van nieuwe fondsen de landelijke co-financiering voor het bestaande geld in te trekken. Zo ook de Nederlandse regering. Geen co-financiering uit Den Haag zou betekenen dat programma's die voor bijvoorbeeld de landbouw, het platteland en de dorpshuizen in Fryslân zo belangrijk waren, komen te vervallen. Oud en nieuw Europees geld moeten elkaar aanvullen wat de FNP betreft". 

 

 

Future of Europe

De Europese Unie wil een zogenaamde ‘Conference on the Future of Europe'  organiseren. Een brede maatschappelijke discussie om de bekendheid van de Europese instituten en het democratisch functioneren van de Unie te verbeteren. De FNP is voor zo'n discussie. Posthumus: "Het is een kans om te zorgen dat niet alleen de elite uit de hoofdsteden aan het woord komt, maar dat alle meningen van het veel grotere platteland, de regio's en de minderheidsgebieden ook gehoord worden. Wij willen dat de Europese Unie daarmee democratisch wordt verbeterd. Wij stellen in de motie voor dat ook gekozen leden van lokale en regionale parlementen aanschuiven in plaats van alleen een paar Europarlementariërs van landelijke partijen". 

 

Vanwege Corona was de EFA-conferentie deze keer digitaal. De FNP-moties zullen nu via de EFA-fractie in het Europees Parlement worden gebracht en bepleit bij de Europese Commissie.

 

 

Bijlagen:

Motion FNP Just Transition Fund

Motion FNP Conference on the Future of Europe

Political Statement EFA - GA october 1, 2020 

 Tags: Algemien, Europa, Wurkje yn fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer