NIEUWS   16-09-2020


Afscheid Corlienke de Jong van Provinciale Staten

Corlienke de Jong heeft op 16 september afscheid genomen van Provinciale Staten. Commissaris van de Koning Arno Brok sprak haar bij deze gelegenheid in warme bewoordingen toe. De Jong was sinds 2015 Statenlid en fractievoorzitter.

"Foar it Fryslân dat it leafhaw" (Corlienke de Jong)

Fryske mienskip

Brok prees de bijdrage van de Jong, die twee maal mee onderhandelde over deelname van de FNP aan het Dagelijks Bestuur van de provincie. 'Jo meie grutsk wêze op wat jo berikt ha mei de FNP yn Fryslân. Jo ha meiboud oan in stabyl bestjoer. De FNP is mei tank oan jo in stevige partij mei djippe woartels yn de Fryske mienskip.' 

 

Folksfertsjintwurdiger 

De Jong is gestopt met de politiek omdat ze het werk als statenlid niet langer kon combineren met haar full-time baan als docent in het MBO. Ze zei het een eer te vinden om als 'folksfertsjintwurdiger' te mogen dienen. Gemotiveerd: 'Dat ús moaie Fryslân foar it neiteam leefber bliuwt. It Fryslân dat ik leafhaw.'  Ze wees de partij er in een interview voor Omrop Fryslân nog op dat er nu geen vrouwen meer in de fractie zitten. Een opdracht voor het partijbestuur van de FNP om hier rekening mee te houden bij het opstellen van de kandidatenlijst voor een volgende verkiezing.

 

 

 

Klik hier om het hele afscheid nog eens opnieuw te bekijken.Tags: Frysk en Meartaligens, Thus yn Fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer