NIEUWS   14-09-2020


FNP: landelijke cultuurgelden voortaan via de regio verdelen

Verdeel de landelijke gelden voor cultuur voortaan via de regio. Daarvoor pleit de FNP met een motie in de Friese Statenvergadering deze week. De partij wil met een nieuw verdeelsysteem een eerlijker en meer solidaire verdeling over het hele land bereiken. Het meeste geld landt nu in Amsterdam. Sommige regio's krijgen helemaal niets.

"Geld voortaan verdelen via de regio zelf" (Sijbe Knol in motie over verdeling cultuurgeld)

Irritatie

Aanleiding is de irritatie die afgelopen zomer ontstond na de adviezen voor het landelijke Fonds Podiumkunsten aan de regering. Daarin landt meer dan de helft van het geld in Amsterdam en de Randstad. Fryslân, Groningen en Drenthe krijgen maar enkele procenten. Van het door de regering toegezegde criterium ‘regionale spreiding' komt al decennia lang niets terecht. De FNP wijst erop dat dit niet de eerste keer is met deze gang van zaken. De Tweede Kamer heeft eveneens zijn ongenoegen uitgesproken en in tal van provincies zijn vragen gesteld en debatten geweest.

 

Solidair

Woorvoerder Sijbe Knol: ‘Het landelijke geld voor de Culturele Basis Infrastructuur (BIS) en het Fonds voor de Podiumkunsten wordt nu centraal verdeeld. Om de vier jaar gaat het helemaal mis met die regionale verdeling. De verhoudingen liggen nu wel heel erg scheef. Sommige regio's zoals Overijssel en Gelderland krijgen nu bijvoorbeeld helemaal niets voor podiumkunsten. Wij vinden dat onbestaanbaar. Met de motie willen we ons solidair uitspreken voor de belangen van alle regio's. Er moet gewoon een nieuw verdeelsysteem rechtstreeks via de regio komen. Anders staan we hier in 2024 opnieuw.'

 

 

 Downloads:
FNP motie regionale spreiding cultuurgeld


Tags: Frysk en Meartaligens, Kultuer

MEER OVER DIT ONDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer