NIEUWS   02-09-2020


Schriftelijke vragen FNP over ‘Wereldreiscampagne' Merk Fryslân

De FNP is slecht te spreken dat er geen woord Fries wordt gebruikt in de nieuwste toerismecampagne van Merk Fryslân. Die is gericht op het eigen Friese publiek om in Coronatijd in eigen land op stap te gaan. De partij noemt het een ‘gemiste kans' voor meer zichtbaar Fries in de openbare ruimte. Het College van Gedeputeerde Staten heeft schriftelijke vragen ontvangen over de kwestie.

"Gemiste kans voor meer Fries in de openbare ruimte" (Sijbe Knol in vragen 'Wereldreiscampagne' Merk Fryslân)

Geen woord Fries

In de zogenaamde 'Wereldreiscampagne' van Merk Fryslân wordt op de Arriva-bussen als provincienaam consequent 'Friesland' gebruikt in plaats van de officiële provincienaam 'Fryslân'. Ook is overigens in alle andere tekstuele uitingen bij deze campagne geen woord Fries te vinden. Woordvoerder Knol van de FNP wil dat het College aandringt op meer zichtbaar Fries als communicatiemedium. 'Dat mogen we verwachten van een organisatie die zijn geld van de Provincie Fryslân krijgt. Maar ook vanuit communicatie-oogpunt. Volgens de nieuwe Taalatlas 2020 is het publiek waar deze campagne zich op richt immers in meerderheid Friestalig.' 'Nota bene bij een organisatie die zelf 'Merk Fryslân' heet.' 

 

 

Publieke ruimte

De FNP acht de gang van zaken een gemiste kans voor het Fries in relatie tot het Collegeakkoord Lok op 1, doelstelling 55. Daar is afgesproken: "Het gebruik van het Fries door inwoners, Friese organisaties en in de openbare ruimte is zichtbaar en meetbaar omhoog gegaan.' Sijbe Knol wil nu weten wat het College er aan gaat doen om toch nog een positieve draai te geven aan de kwestie: 'Wij willen regelen dat zoiets niet weer kan gebeuren bij communicatiecampagnes die door deze Provincie worden gesteund. Hoe wil het College borgen dat kansen voor meer zichtbaarheid van het Fries in de publieke ruimte voortaan wel benut worden?'

 

 

 

 

Bijlagen:

FNP skriftlike fragen Frysk yn Wereldreiscampagne Merk Fryslân Tags: libje yn fryslan, taal en kultuer

MEER OVER DIT ONDERWERP
2020 FNP Fryslân - Disclaimer