NIEUWS   30-06-2020


Meer inzetten op vakmanschap

Vakmanschap en de ambachtseconomie moeten een plaats krijgen in de nieuwe provinciale nota Economie. De Statenfractie van de FNP acht dit van groot belang. Het tekort aan vakkundig personeel wordt steeds groter. De FNP komt morgen in Provinciale Staten met een motie om hier goed rekening mee te houden.

"Een goede technicus is goud waard" (Sybren Posthumus)

Startnotitie 

De fractie stelt vast dat ambacht en vakmanschap niet expliciet in de startnotitie van het College over Economie staan. Dat is echter een heel belangrijk punt, aldus woordvoerder Sybren Posthumus: ' Er is of dreigt in Fryslân een groot tekort aan vakmensen. Er zijn al bedrijven die daarom zelf een bedrijfsschool hebben. In 2019 gaf één op de zes bedrijven in Fryslân aan dat er productiebeperkingen waren door een tekort aan vakkundig personeel. Wij willen dat de Provincie hier rekening mee houdt. ' 

 

Human Capital 

Het is daarbij volgens Posthumus niet alleen van belang dat personeel theoretische kennis heeft maar dat ook kan omzetten in de praktijk. 'Een goede timmerman, schilder, electrotechnicus is goud waard. Door deze mensen op te leiden in Fryslân er straks klaar voor wanneer de economie weer aantrekt. Wij vragen daarom in de nota bij het onderdeel 'Human Capital' een expliciete plek te geven aan de ambachtseconomie en vakmanschap.' 

 

 

Bijlage:

FNP motie fakmanskip Tags: Algemien, Faklju, Wurkje yn fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer