NIEUWS   18-06-2020


FNP stelt vragen over het behoud van boomwallen in Fryslân

Uit de jaarrapportage van 2019 over het toezicht op de natuurwetten blijkt dat er steeds meer illegale kap wordt geconstateerd. De FNP maakt zich al langere tijd zorgen over het behoud van het Friese landschap en vraagt het college van Gedeputeerde Staten om meer informatie over de handhaving en het toezicht op de legale en illegale houtkap.

"Moet het toezicht niet strakker?" (Wopke Veenstra over het verdwijnen van boomwallen)

In een groot deel van de provincie bepalen boomwallen en -singels ons mooie landschap. Hoewel de provincie in haar beleid heeft vastgelegd dat het landschap beschermd moet worden, komt het desondanks voor dat bomen illegaal gekapt worden. Ook verdwijnen er regelmatig waardevolle en karakteristieke landschapselementen bij de herinrichting van percelen. De FNP wil daarom weten waar precies de bomen verdwijnen, en hoe het zit met de herplantplicht waaraan de eigenaren moeten voldoen? Hebben sommige gebieden in Fryslân er meer van te lijden als andere gebieden? En hoe verhoudt dit zich met het beleid van de provincie om het landschap te beschermen?

 

Wopke Veenstra: ‘Is er wol voldoende toezicht? De provincie geeft aan dat er steeds meer illegale houtkap wordt geconstateerd, maar in 2019 is er maar één keer een proces-verbaal opgemaakt. Ook worden er in nieuwe bestemmingsplannen flexibele regels opgenomen, die schade kunnen veroorzaken aan het landschap.'

 

In de jaarrapportage staat dat er een beperkte capaciteit beschikbaar is voor het toezicht op de kap van bomen. De FNP stelt de vraag of dat ertoe leidt dat de handhaving ook maar summier kan plaatsvinden. Daarnaast bereiden sommige gemeenten op dit moment aanpassing voor op het bestemmingsplan, waarmee de regels voor het behoud van het landschap flexibeler kunnen worden toegepast. Een mogelijk gevolg daarvan zou kunnen zijn dat karakteristieke singels en boomwallen verdwijnen of worden verplaatst. De FNP wil van het college weten of dergelijke regels wel in overeenstemming zijn met het bestaande provinciale beleid. 

 

Schriftelijke vragen over bomenkap in Fryslân

Antwoord GS op vragen over bomenkapTags: Natuer en lanskip

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer