NIEUWS   16-06-2020


FNP: goede vaarverbinding Afsluitdijk-Harlingen

De FNP komt morgen in Provinciale Staten van Fryslân met een motie om ook in de toekomst een goede vaarverbinding te behouden tussen de Afsluitdijk en de haven van Harlingen. Aanleiding zijn kritische geluiden van ondernemers uit Harlingen in verband met de plannen voor verbreding van de sluizen van Kornwerderzand. Men wil dat de vaarweg via de ‘Boontjes' voldoende diepgang houdt, zodat de haven van Harlingen bereikbaar blijft.

"Haven van Harlingen goed bereikbaar houden" (Sybren Posthumus)

Boontjes  

De FNP vangt veel signalen op dat Rijkswaterstaat de vaargeul naar Harlingen na dit jaar niet langer op diepte wil houden. Statenlid Sybren Posthumus: ‘Wij hebben begrepen dat eind dit jaar het baggercontract en daarmee het onderhoud afloopt. Dat betekent dat het voor schepen daarna veel moeilijker wordt de haven van Harlingen te berieken. Dat willen we met deze motie voorkomen'. Het is voor de ondernemers in Harlingen heel belangrijk dat de Boontjes minimaal dezelfde status behoudt als de vaarweg naar Den Helder. Anders heeft dat direct consequenties voor het vaarverkeer dat nu nog van het IJsselmeer naar Harlingen gaat en andersom.

 

Status

In de te ondertekenen eind-overeenkomst tussen het Rijk en de provincie Fryslân staat in de bijlage een kaartje waarop de ‘Boontjes' vergeleken met de westelijke vaarweg richting Noordzee een ondergeschikte status heeft. Dat wil de FNP beslist niet. Bovendien, zo vindt FNP'er Posthumus: ‘Harlingen moet via het Van Harinxmakanaal met de nieuwe klasse V ook goed bereikbaar zijn voor het Friese en Groninger achterland. Ook moet de route bij calamiteiten gebruikt kunnen worden. Alle reden om in actie te komen voor de haven van Harlingen!'.Downloads:
FNP moasje fargeul boontjes


Tags: Waadsee, Wetter, Wurkje yn fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer