NIEUWS   15-05-2020


Kritiek FNP op weghouden studenten uit het openbaar vervoer

De FNP heeft stevige kritiek op de afspraken die Staatssecretaris Van Veldhoven heeft gemaakt met de onderwijssector. Scholieren en studenten in het middelbaar en hoger onderwijs moeten straks zo weinig mogelijk gebruik maken van het openbaar vervoer, en al helemaal niet in de spits. Nu in de komende periode steeds meer scholen opstarten, zouden studenten alleen maar tussen elf uur ’s morgens en drie uur ’s middags met het openbaar vervoer mogen reizen. De FNP vindt dat daarmee volledig voorbijgegaan wordt aan de situatie in Fryslân en pleit voor een regionale aanpak.

"Kan Jelte uit Moddergat nog wel op school komen?" (Wopke Veenstra)

Wopke Veenstra: ‘Het openbaar vervoer ziet er in Fryslân totaal anders uit als in de Randstad, waar elke paar minuten wel een metro, tram of bus voorbijkomt. Jelte uit Moddergat kan na half negen niet meer met een reguliere bus naar Leeuwarden komen, na die tijd rijdt er alleen nog een belbus.'

 

De FNP kan zich voorstellen dat een dergelijk beleid in de Randstad kan werken, maar is van mening dat de aanpak van de Staatssecretaris voor de Friese situatie volstrekt onuitvoerbaar is. Immers, de afstanden tussen woonplaats en de scholen zijn gemiddeld veel langer. Studenten van het middelbaar en hoger onderwijs zijn vooral aangewezen op de spitsbussen, want buiten de spits rijden er op veel plekken in Fryslân gewoon minder of zelf geen bussen.

 

De FNP stelt daarom schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten en bereidt een brief voor aan de Tweede Kamer. Omdat aannemelijk is dat de coronamaatregelen nog wel een tijdje gaan duren, is het van belang dat de provincie Fryslân met de openbaar vervoerbedrijven en onderwijsinstellingen regionale afspraken maakt, die recht doen aan de Friese situatie. 

 

Schriftelijke vragen over beperken OV voor studenten 

Antwoordbrief DS over beperken OV voor studenten Tags: Ferfier yn Fryslan, Thus yn Fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer