NIEUWS   11-05-2020


Schriftelijke vragen over de coupures/weingatten in de Slapersdijk nabij Anjum

De fracties van Water Natuurlijk, FNP en PvdA hebben het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân schriftelijke vragen gesteld over het gebrek aan voortgang in de aanpak van de Slapersdijk nabij Anjum. In de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân heeft de PvdA eveneens vragen gesteld naar het behoud van de cultuurhistorische waarden van deze dijk.

"Bescherming slaperdijken een papieren tijger ?" (Bram Bonnema)

Landbouwverkeer 

Deze dijk van Paesens naar Oostmahorn is belangrijk in de wordingsgeschiedenis van Fryslân en wordt met zijn kenmerkende coupures in tal van publicaties genoemd en geroemd. De coupures of weingatten hebben echter veel schade. Ze worden stukgereden door landbouwverkeer. Vooral de laatste coupure richting Lioessens, die toegang geeft tot de plek waar bieten worden opgeslagen, staat er treurig bij.

 

Papieren tijger 

Wetterskip Fryslân en Gemeente Noardeast-Fryslân (en daarvoor de Gemeente Dongeradeel) zijn er al geruime tijd over in gesprek. Dat heeft totnutoe niet tot resultaat geleid. De drie fracties vragen zich daarom af of de mooie woorden die door menigeen worden geuit met betrekking tot de cultuurhistorische waarde van deze dijk geen papieren tijger zijn. Wanneer dat niet zo is, zien we graag een oplossing voor de problematiek.

 

 

 

Bijlage: 

Memo AB - antwoord schriftelijke vragen weingatten / coupures Alddyk bij Anjum Downloads:
Schriftelijke vragen coupures - weingatten


Tags: natuer en lanskip, wetter

MEER OVER DIT ONDERWERP
2020 FNP Fryslân - Disclaimer