NIEUWS   15-04-2020


FNP, CDA en 50PLUS: Regels zonneladder bindend vaststellen

FNP, CDA en 50PLUS zullen een motie indienen waarmee aan het college wordt gevraagd om bij vergunningsaanvragen voor zonne-energie de zogenaamde ‘zonneladder’ toe te passen. De aanleiding hiervoor is dat er op dit moment verschillende zonneparken in ontwikkeling zijn in het open landschap en op goede landbouwgrond. Dat is een situatie die zeer onwenselijk is, vinden de drie partijen.

"Maak van ons landschap geen energiefabriek" (Sijbe Knol)

Een ruime meerderheid van de Staten heeft vorig jaar besloten dat bij de ontwikkeling van zonne-energie de voorkeur uitgaat naar zonnepanelen op daken en gevels, daarna naar ongebruikte percelen in het bebouwd gebied en pas in laatste instantie naar grond die voor landbouw of natuur wordt gebruikt. Dit afwegingsinstrument, dat in de concept-omgevingsvisie al is beschreven, wordt de ‘zonneladder' genoemd.

 

Maaike Prins, CDA: ‘Er zijn voldoende daken en plekken op bijvoorbeeld bedrijfsterreinen, waar zonnepanelen prima passen. Wij willen geen metalen landschap en daarom geen zonnepanelen in het veld.'

 

Volgens de planning zou de omgevingsvisie op 1 januari 2021 ingaan, en zou voor die datum ook een nieuwe provinciale omgevingsverordening worden vastgesteld. Dat zal nu veel later worden, omdat de Rijksoverheid heeft aangegeven dat de onderliggende omgevingswet ernstige vertraging heeft opgelopen. Nu er bovendien op verschillende plaatsen in de provincie projectontwikkelaars werken aan nieuwe zonneparken, vinden CDA, 50PLUS en FNP dat bindende regels over de zonneladder niet langer uitgesteld kunnen worden. Het college wordt daarom gevraagd om die regels op te nemen in de bestaande Verordening Romte.

 

Theun Wiersma, 50PLUS: ‘Zonnepanelen kunnen ons goed helpen onze energiedoelen te behalen, maar tegelijk moeten we ook zuinig zijn op onze leefomgeving. Daarom moeten we voor het plaatsen van zonnepanelen in de eerste plaats gebruik maken van bestaande bebouwing. Dat duldt gewoon geen uitstel!'

 

Sijbe Knol, FNP: ‘Een paar weken geleden hoorden wij van een megalomaan zonnepark van minimaal 60 hectare bij Leeuwarden. Het blijkt dat investeerders nu nog snel gebruik willen maken van de ‘oude' regels en proberen op grote schaal zonneparken in ons open landschap aan te leggen. Dat is in strijd met het nieuwe provinciale beleid, maar zolang de nieuwe bindende regels nog niet zijn ingevoerd, kunnen de zonnepark-bouwers hun gang gaan.'

 

50PLUS, FNP en CDA vragen het college om de regels van de zonneladder zo snel mogelijk in de provinciale verordening op te nemen. Zodra de regels gelden, moeten projectontwikkelaars voor zonne-energie aantonen dat er geen betere alternatieven zijn voor hun plannen. 

 

Motie vreemd van FNP, CDA en 50PLUS over de zonneladder  Tags: Enerzjy en duorsumens, Natuer en lanskip

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer