NIEUWS   09-04-2020


FNP: integraal financieel crisispakket bij Provincie

De FNP wil dat de provincie Fryslân met een integraal crisispakket komt bij de ‘Kadernota' in juni. Daar zouden alle maatregelen van de provincie in verband met de corona-crisis met financiële consequenties in moeten komen. Dat is de inbreng van de FNP in de commissievergadering van 10 april en in Provinciale Staten van 22 april.

"‘Inzet Corona door Provinsje goed afwegen'" (Sybren Posthumus)

Balans 

De FNP wil voorkomen dat één of enkele sectoren in de maatschappij veel geld krijgen van de provincie en anderen bijna niets. Financieel woordvoerder Sybren Posthumus: ‘De financiële inzet door de provincie Fryslân moet in balans zijn. Wij moeten ook kijken naar wat het Rijk, gemeenten en anderen doen. En naar wat precies de hulpvraag is. Met de beperkte middelen moet er een goede afweging plaatsvinden.' 

 

Integraal 

De FNP komt met de oproep omdat in Provinciale Staten van Fryslân het onderwerp ‘Gastvrijheid'  in april als eerste aan de orde komt. Een sector die zwaar is getroffen door de actuele situatie en wel degelijk alle steun verdient. Echter het gevaar is nu dat alle aandacht uitsluitend naar die sector gaat, terwijl bijvoorbeeld ook de landbouw, cultuur, overige dienstverlening en dorpshuizen ernstig lijden onder de crisis. Daarom is het zaak dat de situatie in álle sectoren in beeld wordt gebracht en dat het Friese College van GS een passend integraal crisispakket uitwerkt.

 Tags: Algemien, Faklju, Polityk Bestjoer, Thus yn Fryslan, Wurkje yn fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer