NIEUWS   01-04-2020


Aandacht FNP voor gevolgen crisis voor dorpshuizen en wijkgebouwen

De Statenfractie wil dat het college van Gedeputeerde Staten onderzoekt of de gelden van het bestaande IMF gebruikt kunnen worden om dorpshuizen en wijkgebouwen te steunen en of er mogelijk ook nog andere fondsen binnen de provincie zijn die daarvoor gebruikt kunnen worden.

"Steun onze dorpshuizen met bestaande regelingen" (Sijbe Knol)

Sijbe Knol: ‘De dorpshuizen en wijkgebouwen zijn van groot belang als sociale infrastructuur van onze Friese gemeenschap. Het zijn de huiskamers van Fryslân in onze dorpen en in onze steden. Het zou goed zijn dat, daar wat het nodig is, de provincie helpt om deze voorzieningen overeind te houden.'

 

Van verschillende kanten heeft de FNP-Statenfractie gehoord dat sommige dorpshuizen en wijkgebouwen in de knel komen nu ze niet meer open kunnen zijn als gevolg van de Corona-crisis. Daardoor gaat er een groot deel van de normale inkomsten verloren. Inkomsten die zeer belangrijk zijn om de exploitatie en de begroting rond te krijgen.

 

In tegenstelling tot de horeca komen de dorpshuizen en wijkgebouwen niet in aanmerking voor de compensatie die het Rijk beschikbaar stelt. Sportkantines vallen in de meeste gevallen onder de gemeente. De FNP ziet bij de dorpshuizen en wijkgebouwen een rol voor de provincie, ook al omdat veel investeringen in die gemeenschapshuizen zijn gedaan met hulp van het Iepen Mienskipsfûns (IMF) en de dorpshuizenregeling die daar deel van uitmaakt.

 

Schriftelijke vragen over dorpshuizen en wijkgebouwen

Antwoord DS op vragen dorpshuizen en wijkgebouwen Tags: Thus yn Fryslan, Wenje yn Fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer