NIEUWS   11-03-2020


FNP: voor Fryslân als regenboogprovincie

De FNP zal in de Statenvergadering van april voor Fryslân als regenboogprovincie stemmen. De Statenfractie baseert zich op de kernwaarde solidariteit in het partijprogramma. Daarin staat dat er ruimte moet zijn voor eenieder in onze provincie om zichzelf te zijn. De FNP gaat uit van respect voor iedereen die hier woont, zodat niemand aan de kant komt te staan.

"Ruimte voor iedereen om zichzelf te zijn" (FNP Statenfractie)

In het bestuursakkoord geven we 800.000 euro uit aan projecten om discriminatie tegen te gaan. De FNP vindt het goed dat de provincie met organisaties uit het veld overleg heeft over hoe we dat het beste kunnen doen. Los van het bestuursakkoord is dit voor de fractieleden een vrije kwestie waarover zij naar eer en geweten hun stem kunnen uitbrengen. De fractie heeft echter unaniem besloten om voor Fryslân als regenboogprovincie te stemmen.Tags: Kultuer, Thus yn Fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer