NIEUWS   06-03-2020


FNP: Provincie moet verklaring zandwinning IJsselmeer intrekken

De FNP Statenfractie stelt vragen over de verklaring van geen bedenkingen die de provincie afgegeven heeft voor de zandwinning in het IJsselmeer. Begin 2019 heeft de FNP-fractie in De Fryske Marren en daarmee de meerderheid van de gemeenteraad besloten om niet in te stemmen met de zandwinning. Daarmee is de provinciale verklaring overbodig geworden.

"Verklaring zandwinning is overbodig geworden" (Sijbe Knol)

Voordat een bedrijf met zandwinning kan beginnen, moet de gemeenteraad een vergunning verlenen en de provincie moet een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afgeven, waarin wordt nagegaan of aan de eisen uit de Wet natuurbescherming wordt voldaan. Gedeputeerde Staten hebben deze verklaring in september 2018 verstrekt.

 

Het besluit van de gemeenteraad om niet in te stemmen met de zandwinning leidde begin 2019 tot een breuk in de coalitie van De Fryske Marren. Maar nu de gemeenteraad geen toestemming heeft gegeven, is de verklaring van de provincie overbodig. De gemeente heeft daarom afgelopen jaar aan de provincie Fryslân gevraagd om deze in te trekken. De Statenfractie van de FNP wil nu van het college weten of dat al is gebeurd.Downloads:
FNP vragen over zandwinning ijsselmeer
Antwoorden op FNP vragen over zandwinning ijsselmeer


Tags: Gas- en saltboarings, Natuer en lanskip

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer