NIEUWS   04-03-2020


Expertmeeting 5G op initiatief van FNP, Grienlinks en de Partij voor de Dieren

Op initiatief van de Statenfracties van FNP, Grienlinks en de Partij voor de Dieren wordt er op woensdagmiddag 11 maart om 13:00 in het Provinciehuis in Leeuwarden een openbaar toegankelijke expertmeeting over de risico’s van 5G georganiseerd. Binnen de Friese gemeenschap is er zorg over de effecten op de gezondheid door de toename van elektromagnetische straling.

"Wat zijn de risico’s van 5G?" (Wopke Veenstra)

Volgens de eerste metingen en berekeningen aan 5G-systemen zal de blootstelling onder de normen blijven die de EU aanbeveelt. Hoewel sommige onderzoeken duidelijke aanwijzingen laten zien van negatieve gezondheidseffecten als gevolg van de huidige generatie mobiele telefonie, is er nog geen wetenschappelijke consensus dat blootstelling aan straling beneden de bestaande normen schadelijk is. De verwachting is wel dat er door de invoering van 5G meer antennes zullen komen en ook dat het toenemende gebruik van telecommunicatie tot meer straling zal gaan leiden.

 

Experts zullen op 11 maart verschillende aspecten van 5G en elektromagnetische straling toelichten. Lisette Kruit van het Nationaal Antennebureau, het voorlichtingsbureau van de Rijksoverheid, zal ingaan op de regelgeving en het meten van elektromagnetische velden. Dr. ir. Jan-Rutger Schrader zal ingaan op de techniek van 5G en op studies naar de gezondheidsrisico's van elektromagnetische netwerken. Als laatste zal prof.dr.ir. C.J.N. Buisman, directeur van Wetsus, spreken over aanvullende problematische aspecten van het gebruik van 5G, zoals het hoge energieverbruik dat hiermee annex is.

 

De expertmeeting is openbaar en kan ook worden bekeken via de livestream van de provincie Fryslân .Tags: Natuer en lanskip, Wenje yn Fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer