NIEUWS   12-02-2020


FNP en ChristenUnie: verbeter verkeersveiligheid St. Annaparochie

De FNP en ChristenUnie willen dat de gemeente en provincie in actie komen om de verkeersveiligheid in St. Annaparochie te verbeteren. St. Annaparochie is de grootste plaats van het Bildt en heeft een belangrijke centrumfunctie. Omdat midden in St. Annaparochie twee provinciale wegen elkaar kruisen, komt er veel verkeer door het dorp. Dat leidt tot gevaarlijke situaties voor fietsers en voetgangers.

"Leefbaarheid moet beter" (Sijbe Knol over St. Annaparochie)

Werkbezoek

Eind vorig jaar was er een werkbezoek in St. Annaparochie van zowel de fracties van ChristenUnie en de FNP in de gemeenteraad van Waadhoeke als de provinciale Statenfracties van beide partijen. Er werd toen gesproken met inwoners, ondernemers, docenten en leerlingen van lagere en middelbare scholen in het dorp. Zij vertelden dat ze grote zorgen hebben over de verkeersveiligheid. Die heeft ook een negatieve impact op de leefbaarheid en de regionale centrumfunctie van St. Annaparochie, met zijn winkels en andere voorzieningen.

 

Knelpunten 

Vooral de kruisingen Beuckelaar-Van Harenstraat, de onoverzichtelijke oversteek bij de Van Harenkerk en de kruising Brandsmalaan-Warmoesstraat-Nassaustraat waar veel schoolkinderen oversteken, worden als gevaarlijk ondervonden. De leerlingen van de Campus Middelsee vertelden aan de politici dat zij de fietsersoversteekplaatsen aan het begin van het dorp en de combinatie van landbouw met fietsverkeer onveilig vinden.

 

Lang bekend 

Dezelfde knelpunten werden in het verkeersplan van de gemeente Het Bildt meer als tien jaar geleden al genoemd, en kwamen opnieuw naar voren in een verkeersonderzoek van Veilig Verkeer Nederland uit 2016. Nu Het Bildt enkele jaren geleden met zijn buurgemeenten is gefuseerd, is het nu de hoogste tijd dat de nieuwe gemeente Waadhoeke in actie komt.

 

Samen optrekken 

De aanpak van de verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom van St. Annaparochie is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de gemeente. Maar omdat het hier gaat omde kruising van twee provinciale wegen en ook om de aansluiting van die wegen op het dorp, vragen de fracties van FNP en ChristenUnie ook het college van gedeputeerde staten van Fryslân om zich in te zetten en samen met de gemeente Waadhoeke de knelpunten in St. Annaparochie aan te pakken. Nu de nationale overheid eind 2019 heeft aangegeven financieel bij te dragen aan het aanpakken van verkeersonveilige situaties op gemeentelijke en provinciale wegen, is het des te belangrijker dat de gemeente Waadhoeke en de provincie Fryslân hier samen optrekken.Downloads:
Schriftelijke vragen verkeersveiligheid st. anne aan gemeente waadhoeke
Schriftelijke vragen verkeersveiligheid st. anne aan provincie fryslân
Antwoordbrief gedeputeerde Staten op vragen verkeersveiligheid
Antwoordbrief b&w waadhoeke op vragen verkeersveiligheid


Tags: Thus yn Fryslan, Wenje yn Fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer