NIEUWS   08-01-2020


FNP: software Akademy benutten voor ondertiteling raadsbijeenkomsten

Kan de bestaande software voor spraakherkenning van de Fryske Akademy ook gebruikt worden voor de Friese ondertiteling van raadsbijeenkomsten? Dat vraagt de Statenfractie van de FNP in schriftelijke vragen aan gedeputeerde Poepjes. De partij wijst op het geld dat voor dit soort nieuwe toepassingen klaar ligt. De FNP wil voorkomen dat er een rommelige situatie ontstaat als gemeenten allemaal met verschillende, eigen oplossingen komen.

"Rommelige aanpak ligt op de loer" (Corlienke de Jong over Friese ondertiteling)

Taalwet

Op grond van een Europese richtlijn wil Nederland nu informatie van de overheid op internet toegankelijker maken. Een van de consequenties is dat video-verslagen van raads-, staten- en waterschapsbijeenkomsten met ingang van september 2020 zullen worden ondertiteld. Kernvraag is hoe het College van Gedeputeerde Staten voor de gevraagde ondertiteling komt met een oplossing die voldoet aan de eisen van de Wet Gebruik Friese Taal en tegelijkertijd recht doet aan alle gesproken talen in dit soort bijeenkomsten. De taalwet schrijft namelijk voor dat wat in het Fries gezegd wordt, ook in het Fries opgeschreven wordt.

 

Software

De FNP wijst op de software voor spraakherkenning die deFryske Akademy met geld van de Provincie heeft ontwikkeld. Het programma zou waarschijnlijk al voor de zomer van 2020 kunnen werken, maar dan moeten er nog wel aanpassingen worden doorgevoerd voor ondertiteling. Het systeem zou ook toepasbaar zijn voor het Bildts en op termijn ook voor het Stellingswerfs/Nedersaksisch. Corlienke de Jong: ‘Het zou echt een stap terug zijn als gemeenten nu terugvallen op alleen het Nederlands. Volgens de wet is dat niet mogelijk. En de hulpmiddelen zijn al zo goed als klaar, hier in Fryslân zelf ontwikkeld. De Provincie kan helpen met wat geld voor het laatste zetje'.Downloads:
Schriftelijke vragen FNP over friese ondertiteling
Antwoorden op FNP vragen over friese ondertiteling


Tags: Frysk en Meartaligens

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer