NIEUWS   03-12-2019


FNP: actie voor bestrijding schadelijk Jakobskruiskruid en distels

De FNP stelt aanvullende vragen over het naleven van de twee provinciale verordeningen voor de bestrijding van schadelijke planten. Naar aanleiding van signalen van eigenaren van vee en paarden had de FNP afgelopen zomer al eerder aangekaart dat de verspreiding van Jakobskruiskruid en distels aan het escaleren is.

"Provincie moet haar eigen regels naleven" (Wopke Veenstra over schadelijke planten)

Lakse naleving van regels

Wopke Veenstra: ‘De provincie moet haar eigen regels naleven. Wij willen een meer proactieve houding van de provincie zien bij de bestrijding van distels en Jakobskruiskruid, omdat die tot schade kunnen leiden en gevaarlijk kunnen zijn voor melkvee en paarden.' Uit de antwoorden van het College van Gedeputeerde Staten blijkt dat de uitvoeringsdienst alleen handhaaft op basis van ‘sporadische' klachten. Het toezicht op de verordeningen wordt geraamd op minder dan 10 controles per jaar.

 

Bermbeheer

Nadat de verspreiding van planten vanuit de provinciale bermen in de afgelopen zomers is geëscaleerd, vindt de FNP dat de provincie het goede voorbeeld moet geven, en moet voorkomen dat de provincie aansprakelijk wordt voor gezondheidsschade bij melkvee en paarden. Daarom worden vragen gesteld over de eisen die bij aanbestedingen voor het maaien aan aannemers worden gesteld.

 

Actualiseren van regelgeving

De bestaande distelverordening dateert van 1951 en is deels verouderd. Naar analogie van de Jakobskruiskruidverordening heeft de FNP een ontwerp gemaakt voor een geactualiseerde versie, waarmee het College zijn aanpak van de distels weer bij de tijd kan brengen.

 

FNP Schriftelijke vragen jackobskruiskruid en distels vervolg Tags: Buorkje yn Fryslan, Natuer en lanskip, Partijnijs

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer