NIEUWS   26-11-2019


Zorgen FNP over sluiting huisartsenpraktijken platteland

De Statenfractie van de FNP stelt schriftelijke vragen aan gedeputeerde Kramer over de plannen van De Friesland Zorgverzekeraar voor zeer grote dokterspraktijken. Met 10.000 patiënten per praktijk zullen er in sommige gemeenten maar een paar praktijken overblijven. Dat blijkt uit de ‘Visie Huisartsen 2020’ van De Friesland.

"Blijft de dokter nog wel bereikbaar en beschikbaar" (Corlienke de Jong)

Schaalvergroting

Kernvraag is of dit soort grote huisartsenposten met vierartsen en 10.000 patiënten in de Friese situatie beter is of juist niet. Alswerkplek voor huisartsen Nieuwe stijl, met het oog op de kwaliteit van de zorg,maar ook met het oog op de spreiding en beschikbaarheid voor de patiënt. FNP WoordvoerderCorlienke de Jong: ‘Kwaliteit van de zorg staat buiten kijf. Maar het moetdaarnaast niet alleen gaan om geld besparen. Het perspectief van de patiënt isvoor ons ook heel belangrijk. Mensen maken zich zorgen over deschaalvergroting. Langere reistijd, meer anonimiteit, minder binding met devertrouwde lokale huisarts. Ze ervaren dit als verlies van leefbaarheid voordorpen en wijken. In hoeverre is maatwerk mogelijk, op de eilanden, hetplatteland en sommige stadswijken ?' 

 

Zorgspreiding

De FNP vraagt nu wat de visie van de Provincie isop de beleidsvisie van De Friesland. Corlienke de Jong: ‘De provincie doet veelinspanningen op het gebied van leefbaarheid, zorgspreiding en het behoud en wervenvan huisartsen voor onze provincie. Wij willen eigenlijk dat hetprovinciebestuur, net zoals eerder met de Sionsberg, in gesprek gaat met DeFriesland, de patiënten-organisaties en de huisartsen. Wij willen blijven opkomenvoor de leefbaarheid, de beschikbaarheid en de bereikbaarheid van de zorg in deprovincie.

 

FNP Schriftelijke vragen over sluiting huisartsenpraktijken platteland

Antwoordbrief Schriftelijke vragen FNP over sluiting huisartsenpraktijken platteland Tags: Soarch yn Fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer