NIEUWS   25-09-2019


Tijdelijke huisvesting seizoenarbeiders in provinciale Omgevingsvisie

De FNP heeft met twee grote tekst wijzigingen de provinciale Ontwerp Omgevingsvisie aangepast op het gebied van de woningbouw. Er komt ruimte voor de huisvesting van seizoenarbeiders en nieuwbouw krijgt straks bij voorkeur een plaats binnen de bestaande bebouwde kommen. De amendementen van woordvoerder Sijbe Knol kregen in de Staten ruime steun.

"Meer ruimte voor wonen in dorpen" (Sijbe Knol)

Positieve grondhouding

In een eerste amendement pleit de FNP voor een positieve grondhouding ten aanzien van goede huisvesting voor seizoenwerkers. Het onderwerp speelt in diverse Friese gemeenten zoals Waadhoeke, Leeuwardenen Heerenveen. Sijbe Knol : 'Wij willen ruimte voor passende huisvesting voor deze groep in het buitengebied of op het terrein van de werkgever zelf. De provincie zal dan soepeler omgaan met verzoeken voor herbestemming van bijvoorbeeld vrijkomende boerderijen en andere bedrijfsgebouwen, of bijvoorbeeld het plaatsen van tijdelijke woonunits bij kassencomplexen waar veel arbeidsmigranten werken.'

 

Inbreiding voor uitbreiding

Met een tweede amendement vraagt de FNP om 'inbreiding voor uitbreiding' bij nieuwbouw. Gemeenten krijgen de vrije hand om binnen de bestaande bebouwde kommen te bouwen. Dit op voorwaarde dat er regionale afspraken worden gemaakt die meer balans brengen tussen behoefte en aanbod van woningen. Knol wil dat hiermee het accent verschuift van grote nieuwbouwwijken 'in de weide' naar ontwikkeling binnen de bestaande dorpen en steden. 'We willen de leefbaarheid behouden voor jongeren en ouderen om in hun eigen sociale omgeving een passende woning te vinden. Er zal meer worden gebouwd volgens behoefte, meer met kwaliteit dan met kwantiteit. Denk ook aan het toekomstbestendig maken van de bestaande woningvoorraad.'

Tags: Wenje yn Fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer