NIEUWS   08-07-2019


Vragen in Staten over mogelijke komst zonneparken IJsselmeer

De FNP stelt mondelinge vragen over de mogelijke komst van zonneparken op het IJsselmeer in Provinciale Staten op 10 juni. Aanleiding is de petitie uit de regio die aan de Staten wordt aangeboden. De FNP wil het landschap van de Friese IJsselmeerkust hoeden en is daarom tegen een eventuele grootschalige ontwikkeling met zonneparken in dit gebied.

"IJsselmeer vrijhouden v. grootschalige zonneparken" (Sijbe Knol)

Energieverkenning

Woordvoerder Ruimte en Wonen Sijbe Knol wil van gedeputeerde Poepjes weten wat de status is van de 'Energieverkenning IJsselmeergebied' waar het idee van de grote zonneparken voor de IJsselmeerkust eind 2017 voor het eerst genoemd is. Hij wil ook weten of het College van GS al positief gereageerd heeft op onderdelen van dit rapport. 'Zover bekend zou die Energieverkenning een mogelijke bouwsteen zijn voor een nog op te stellen Regionale Friese Energie Strategie (RES), maar ook niet meer dan dat. Dus hoe zit dit nu precies?'

 

Natura 2000

De FNP wijst er in de vragen op dat het IJsselmeer de status heeft van Natura 2000 gebied, waar niet zomaar kan worden gebouwd. Grootschalige, al dan niet drijvende zonneparken zouden ook niet passen in het huidige ruimtelijke beleid voor de IJsselmeerkust. Knol: 'Het nieuwe Friese bestuursakkoord wil het landschap hoeden bij de energietransitie en rekening houden met regionaal draagvlak. Dus grootschalige nieuwe zonneparken voor de kust die de hele gemeenteraad van Zuidwest Friesland afgewezen heeft zijn we daarom op tegen. De IJsselmeerkust heeft met de bestaande windparken en plannen voor zandwinning al genoeg voor de kiezen gekregen.'

 

Bijlage: mondelinge vragen zonneparken in IJsselmeer Tags: enerzjy en duorsumens, natuer en lanskip

MEER OVER DIT ONDERWERP
2019 FNP Fryslân - Disclaimer