NIEUWS   03-07-2019


FNP vragen over puntentelling en financiën Waddenfonds

De Statenfractie fan de FNP stelt schriftelijke vragen aan gedeputeerde Poepjes over subsidies van het fonds. De procedure met de puntentelling is voor aanvragers helemaal niet transparant. Ook blijft er nog steeds veel geld ongebruikt op de plank liggen.

"Beoordeling plannen Waddenfonds moet transparanter" (Sybren Posthumus)

Puntentelling

Aanleiding voor de vragen van FNP-woordvoerder Sybren Posthumus zijn signalen van verschillende organisaties, dat het niet duidelijk is hoe de puntentelling voor hun subsidieaanvragen bij het Waddenfonds nu juist verloopt. Posthumus dringt er op aan dat daar verbetering in komt. Bijvoorbeeld door de procedure met die puntentelling helder uit te leggen op de website van het Waddenfonds.

  

Aanvragers krijgen volgens eigen zeggen ook helemaal niet te horen wat voor punten ze gescoord hebben bij een aanvraag, of waar het aan ligt als een aanvraag wordt afgewezen. Ook op dat punt bepleit de FNP meer transparantie: 'Zo'n afwijzing is voor de mensen nu een black box, men heeft achteraf geen idee wat de reden was. Zeer frustrerend natuurlijk.'

 

Reserves

De FNP heeft verder geconstateerd dat er nog voor meer dan honderd miljoen euro aan geld op de balans van het Waddenfonds staat, dat nog niet is uitgegeven. Daar komt de komende jaren jaarlijks nog eens € 28.878.000 van het Rijk bij. Evenwel wordt er per jaar niet meer dan ongeveer € 29 miljoen uitgegeven. De rest komt dus allemaal niet ten goede van de natuur en economie in het Waddengebied zoals de bedoeling was. Posthumus vraagt wat de gedeputeerde en het fonds zullen doen om de opgebouwde reserves voor de regio nuttig te besteden voordat het fonds na 2026 wordt opgedoekt .

 

 

Vragen puntentelling en financiën Waddenfonds

Antwoorden op schriftelijke vragen  Tags: Polityk Bestjoer, Waadsee

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer