NIEUWS   27-06-2019


Johannes Kramer voor derde keer FNP gedeputeerde

In een speciale vergadering van de Friese Staten is het nieuwe college 2019-2023 van CDA, VVD, FNP en PvdA beëdigd. Voor de FNP heeft Johannes Kramer net als in 2011 en 2015 nu voor de derde keer de formule ‘Sa wierlik helpe my God almachtich' uitgesproken.

"Toekomst voor een gelukkig Fryslân" (Johannes Kramer)

Groene Goud

Johannes Kramer wordt politiek verantwoordelijk voor de onderwerpen Lanbouw en landbouwtransitie, Agrarisch Natuurbeheer, Leefbaarheid, Plattelandsbeleid, Vitaal Platteland en Streekagenda's, Regionale samenwerking, Erfgoed en Archeologie, Wonen en EU/Comité van de Regio's. Voor een groot deel zaken die hij ook al in portefeuille had. 

 

Kramer is van mening dat deze onderwerpen goed bij hem en bij de FNP passen. En zijn ervaring wordt alom gezien als belangrijk voor de continuïteit van het beleid. Over zijn motivatie": "Onze natuur en onze landbouw zijn erg belangrijk voor onze provincie. Dat is het groene goud dat we moeten beschermen en versterken. We maken van ons landschap geen energiefabriek. Met de streek van onderen op werken voor de gemeenschap." 

 

Geluk op 1

Voorafgaand aan de beëdiging van het College was er een debat over het bestuursakkoord. Motto van dat akkoord is 'Geluk op 1'. Dit naar aanleiding van de onderzoeken die uitwijzen dat Fryslân dan wel niet de rijkste provincie is, maar wel de provincie met verreweg de meeste 'brede welvaart'. De zogenoemde 'Friese Paradox'. Kramer: "Niet het zogenaamde economische faseverschil, de zogenaamde afstand tot de vleespotten van het Westen maar juist de eigen kracht van de regio staat centraal." 

 

Kramer heeft in zijn bijdrage gezegd dat er veel van de FNP in het akkoord zit. Een Actieplan Fries met 25% meer voor taal en onderwijs, minder windturbines op land, een Taskforce voor de Friese energietransitie, doorgaan met het succesvolle Iepen Mienskipsfonds voor de samenleving. Voornemens moeten nu worden omgezet in daden, zo concludeerde de FNP-leider. "Geen woorden maar daden. Want de schooljeugd van nu, dat zijn de kiezers van 2023. Wij gaan nu met elkaar op weg. Dank aan een ieder die hieraan heeft meegewerkt en nog zal meewerken."

 

 

 

 

Voor meer informatie over het nieuwe dagelijks bestuur van de Provincie en de precieze portefeuilleverdeling van de gedeputeerden, klik naar https://www.fryslan.frl/bestuur/gedeputeerde-staten_3232/

 

 Tags: Ferkiezings, Partijnijs, Polityk Bestjoer

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer