NIEUWS   25-06-2019


Bestaande infrastructuele knelpunten worden aangepakt

Fryslân is een prachtige provincie om te zijn en te leven, voor inwoners en toerist. Voor elk is het daarbij van belang dat men veilig en vlot kan reizen. Daarom worden bestaande knelpunten aangepakt.

"Fryslân bereikbaar voor alles en iedereen" (Rein van der Wal)

Er komen deze periode afspraken met het Rijk over aquaducten Skarsterrijn en Bolsward.

Er is begonnen met de verruiming van de sluis op Kornwerderzand in de Afsluitdijk.

Het aantal doden en gewonden op de Friese wegen loopt terug. Door investeren in veilig verkeer.

 

Ruimbaan voor de fietser 

De provincie formuleert meer en offensiever nieuw fietsbeleid. Er zijn straks minimaal vier nieuwe hoofdfietsroutes voor de langere afstand gerealiseerd.

 

Openbaar vervoer 

Het openbaar vervoer op het Friese platteland is in de nieuwe concessie minimaal gelijkwaardig aan het huidige.

Er komen afspraken met het Rijk over het vervangen van de spoorbrug over het Van Harinxmakanaal door een spoor-aqauduct.

 

Zeggenschap: de concessieverlening voor de sprinterdiensten tussen Leeuwarden en Zwolle is gedecentraliseerd naar Fryslân.

Zeggenschap: er zijn afspraken over overdracht van de concessieverlening voor de Wadveren naar de provincie Fryslân. Dat maakt voor de reizigers straks een optimale aansluiting van bus en trein naar de veerboot mogelijk.

 

FNP docht it! #5

Lees ook ons bericht uit de verkiezingen:
Kramer over een snellere treinverbinding met de Randstad: "Regel dat het Noorden dichterbij komt te liggen" Tags: Ferfier yn Fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer