NIEUWS   18-06-2019


FNP blij met eigen partijgeluid in provinciehuis

Voor de derde keer op een rij doet de FNP mee in een provinciale coalitie. De partij is trots op het coalitieakkoord 'Lok op ien'. Meer dan ooit klinkt het FNP-geluid daar in door.

"Provincie houdt nu altijd rekening met landschap" (Johannes Kramer)

Er is door de jaren heen door de FNP een omslag gekomen van materiële zaken zoals wegen en aquaducten naar immateriële waarden zoals landschap, biodiversiteit en taal. Die waarden zijn onze uitgangspunten. "Wij vinden dan ook dat de Friese paradox niet bestaat. Voor ons is het niet nieuw dat welzijn boven welvaart staat", zegt beoogd gedeputeerde Johannes Kramer.

 

Een coalitieakkoord is een akkoord van meerdere partijen. Toch hebben de provinciale plannen voor de komende vier jaar een duidelijk FNP-profiel. De belangrijke punten uit het verkiezingsprogramma en de campagne komen aan de beurt. Denk aan provinciale en lokale zeggenschap, ruimte voor woningbouw in dorpen en het stimuleren van biologische landbouw.

 

Ook over de extra inzet voor de veenweide, weidevogels, vakmensen in het MKB, taal, mienskipscultuur en muziekkorpsen (HaFaBra) is de FNP erg verheugd. Dat er weer € 12 miljoen klaar ligt voor 750 mienskipsprojecten is voor een mienskipspartij natuurlijk een succes, aldus Kramer.

 

"Het doet ons ook goed dat bij alle beleidsbeslissingen de provincie rekening zal houden met de gevolgen voor het landschap. Ook als het gaat om de klimaat- en energieopgave.

We hebben een stevige sanering van bestaande windturbines mogelijk gemaakt; twee van de drie hoge windmolens kunnen worden opgeruimd. Er komen per saldo veel minder palen te staan. Én geen nieuwe windparken, dat blijft staan. Ons landschap wordt geen energiefabriek, en daar was het ons om te doen!"

 

Kramer wordt als gedeputeerde verantwoordelijk voor onder meer landbouw en leefbaarheid (krimp/wonen). Dit zijn herkenbare FNP-punten. Het FNP-hoofdbestuur en de Statenfractie hebben op basis van het coalitieakkoord ingestemd met deelname aan het nieuwe college van Gedeputeerde Staten.

 

Kijk hier voor het coalitieakkoord.    Tags: Ferkiezings, Partijnijs, Polityk Bestjoer, Thus yn Fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer