NIEUWS   24-05-2019


Vragen over meer ruimte voor het Fries bij de rechtbank

Kan de wet worden veranderd om meer ruimte voor het Fries te krijgen bij de rechtbank? Vooral nu steeds meer rechtszaken met Friestaligen worden afgedaan buiten Fryslân? De fractie van de FNP stelt schriftelijke vragen over deze kwestie aan Gedeputeerde Staten.

"Fries spreken bij de rechtbank staat onder druk" (Corlienke de Jong)

Specialisatie

Aanleiding voor de vragen van FNP-woordvoerder Corlienke de Jong is het pleit van strafrechtadvocaat Van der Goot voor de Franeker Academie onlangs. Hij ziet steeds vaker zaken met Friestalige verdachten en/of getuigen die vanwege het onderwerp worden doorverwezen naar gespecialiseerde rechtbanken buiten Fryslân. De Jong: 'Op die manier wordt het recht om Fries te spreken steeds meer een papieren tijger. De wetgever heeft naar het lijkt bij het vaststellen van de Wet Gebruik Friese Taal het effect van die specialisatie van rechtbanken op de positie van het Fries niet voorzien.'

  

Justitiestad

De FNP is van mening dat rechtszaken die zich in Fryslân afspelen of waarbij vooral inwoners van Fryslân betrokken zijn, in de eerste plaats in Leeuwarden moeten worden behandeld. De tendens van specialisatie in het recht ondergraaft zo gaandeweg ook de positie van Leeuwarden als volwaardige justitiestad, zo vindt De Jong. 'Het behoud van 'Leeuwarden' is eerder toegezegd. Uiteraard kan het voeren van Friestalige rechtszaken hieraan ook bijdragen. Wij willen weten wat de provincie eraan doet om te werken aan dit doel.'

 

 

 

Bijlage(n):

FNP skriftlike fragen Frysk by de rjochtbank

Antwurd op FNP fragen Frysk by de rjochtbank Tags: libje yn fryslan, polityk bestjoer, taal en kultuer

MEER OVER DIT ONDERWERP
2019 FNP Fryslân - Disclaimer