NIEUWS   15-05-2019


Vraagtekens bij verkoop provinciaal terrein hondensportclub Tijnje

De Statenfractie van de FNP stelt schriftelijke vragen over de verkoop van het oefenterrein van twee hondensportclubs in Tijnje. Het betreft grond van de provincie die vervuild zou zijn. De FNP wil weten of de provincie de grond zomaar als landbouwgrond kan verkopen. En wat doet het College van GS om de verenigingen als langjarige gebruikers tegemoet te komen?

"‘Kan provincie vervuilde grond zomaar verkopen?’" (Sijbe Knol)

Petitie

Op 8 mei 2019 hebben de hondensportverenigingen ‘De Doordouwers' uit Tijnje en ‘De Vluchtsprong' uit Jubbega een petitie gestuurd aan Provinciale Staten. Het gaat over de voorgenomen verkoop van hun oefenterrein door de provincie. Naar eigen zeggen maken de verenigingen al 24 jaar gebruik van dit land. Het betreft een voormalig slibdepot aan de Hanebuert in Tynje. De grond zou vervuild zijn en door de provincie als landbouwgrond aangeboden worden, volgens de verenigingen. Bij de voorgenomen verkoop zullen het oefenterrein en de aanwezige opstallen moeten verdwijnen.  

 

Ontheemd

De provincie is op dit moment bezig met een operatie om ‘oneigenlijk gebruik' van stukken provinciale grond op oeverkanten tegen te gaan. De FNP wil weten of de casus met de hondenclubs hier een onderdeel van is. Als hierdoor meer maatschappelijke organisaties in de problemen komen omdat zij 'ontheemd' worden, wil de FNP graag een overzicht.

 

Bijlage: de vragen.

Bijlage: de antwoorden  Tags: libje yn fryslan, polityk bestjoer, sport, wenje yn fryslan

MEER OVER DIT ONDERWERP
2020 FNP Fryslân - Disclaimer